SZW komt met uitleg beleidsregels ‘De zieke werknemer’

bron: rendement.nl
Het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft een uitleg gepubliceerd van de beleidsregels ‘de zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens. Het document moet werkgevers duidelijkheid verschaffen over wat zij wel en niet mogen vragen aan een zieke werknemer.

Om werkgevers meer helderheid te geven over wat zij wel en niet mogen vragen aan en registreren van een zieke werknemer heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een ‘beleidsregel de zieke werknemer’ (pdf) gepubliceerd. Dit document geeft een toelichting op de beleidsregel ‘De zieke werknemer’ van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarin staat wat een werkgever aan een zieke werknemer mag vragen. De uitleg heeft betrekking op de eerste zes weken van het ziekteverzuim, dus de periode voordat een werkgever de bedrijfsarts er verplicht bij moet betrekken voor advies.

Werkgever mag niet vragen naar functionele mogelijkheden
Het document heet een uitleg te zijn, maar geeft die nauwelijks. Gesteld wordt nogmaals dat volgens de AP de werkgever slechts beperkt gegevens mag vragen aan een zieke werknemer in het kader van een ziekmelding (tool) of re-integratie. Hij mag niet vragen naar een diagnose of behandeling door een arts en ook niet naar de functionele mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Wel wordt uitdrukkelijk gesteld dat de werknemer er belang bij heeft mee te werken aan de re-integratie en dat werkgever en werknemer in gesprek kunnen gaan over de invulling van het werk. Het document is niet gepubliceerd op de site van de AP. Critici wijzen erop dat zij zelden meemaken dat werknemers zelf aangeven wat zij nog zouden kunnen doen.

Werkgever mag wel loonwaarde registeren
Tegelijk met de publicatie van de uitleg heeft het ministerie van SZW nog twee documenten gepubliceerd: Definitie loonwaarde en Definitie loonwaarde (achtergronddocument) in het kader van de Wet verbetering poortwachter (tools). Volgens de interpretatie van de beleidsregel door de AP mag de werkgever niet vragen wat de zieke werknemer nog wel aan arbeid kan verrichten. Ook mag hij zonder betrokkenheid van de bedrijfsarts geen percentage ziekte of arbeidsongeschiktheid vastleggen. Uit de publicatie van de ‘Definitie loonwaarde’ blijkt dat de werkgever wel de loonwaarde van een zieke werknemer mag vaststellen en registreren. Met het begrip loonwaarde wordt een economische waardering gegeven aan de arbeid die de (deels) arbeidsongeschikte werknemer nog wel kan verrichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *