Civiele rechter onbevoegd in geval van arbeidsongeval ambtenaar

Rechtbank Midden-Nederland 27 juli 2016

Een ambtenaar van Gemeente X is bij zijn werk ten val gekomen en houdt daarvoor de gemeente aansprakelijk in deelgeschil. De (civiele) deelgeschilrechter acht zichzelf echter onbevoegd en oordeelt dat de bestuursrechter hier exclusief bevoegd is. De rechtbank wijst daarbij op de Wet nadeelscompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten. Op grond daarvan is uitsluitend de bestuursrechter bevoegd om te oordelen over de vergoeding van schade aan een ambtenaar als die schade is ontstaan in de relatie tussen de ambtenaar en het overheidslichaam. Een keuzemogelijkheid tussen civiele rechter en bestuursrechter bestaat niet (meer).

Klik hier voor de uitspraak:
Civiele rechter onbevoegd in geval van arbeidsongeval ambtenaar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *