Bepaal juiste pbm’s met Arbo-app

bron: BouwTotaal
OnderhoudNL heeft, in samenwerking met Inspectiedienst SZW en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de OnderhoudNL Arbo-app ontwikkeld. Deze app biedt bedrijven en werknemers de mogelijkheid om voor iedere werkzaamheid de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) te bepalen. De eerste set PBM’s die is toegevoegd aan de app, betreft de handschoenen.

Op dit moment is via deze app het speciale starterspakket te bestellen met daarin vier soorten handschoenen. Op korte termijn wordt ook de mogelijkheid geboden om individuele soorten handschoenen, en andere PBM’s, te bestellen.
Vorig jaar heeft een aantal bedrijven een boete in het vooruitzicht gesteld gekregen, omdat bij controle niet de handschoen werd gedragen zoals die in het VeiligheidsInformatieBlad (VIB) werd voorgeschreven. Overleg tussen OnderhoudNL en het Ministerie SZW, heeft geleid tot de nieuwe Arbo-app, die de gebruiker door middel van eenvoudige stappen vanzelf naar de juiste handschoen leidt. Omdat de Arbo-app is ontwikkeld in overleg met de Inspectie SZW, wordt het daarmee ook hét hulpmiddel bij de handhaving.

Onderzoek blootstellingen

Voor de inhoud van de Arbo-app met betrekking tot de handbescherming, heeft het onafhankelijk bureau van arbeidshygiënisten Auxillium het onderzoek uitgevoerd naar de verschillende werkzaamheden van de schilder en de daarbij behorende blootstellingen aan de huid. Dit onderzoek heeft vervolgens geleid tot dit duidelijke overzicht voor schilders: bij welke werkzaamheden moeten welk type handschoenen gebruikt worden?

OnderhoudNL verspreid 2.000 startpakketten

OnderhoudNL heeft samen met haar partner Wiltec, specialist op het gebied van veiligheid op de werkvloer, maar liefst tweeduizend startpakketten verspreid met handschoenen. Deze zijn in de onlangs geïntroduceerde Arbo-app van OnderhoudNL opgenomen.

De Arbo-app is beschikbaar op: www.onderhoudnl.nl/arbo-app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *