Onveilig gebruik One-way hijsgereedschap

Bron: Hzc.nl
In werkkamer 1 van TCVT is het keuren van one-way hijsgereedschap (hijsbanden) aan de orde geweest. Geconstateerd is dat nog te vaak dit, voor eenmalig gebruik ontwikkelde hijsgereedschap, meerdere keren worden gebruikt. Dat brengt onveilige situaties met zich mee. One-way hijsbanden moeten na het eenmalig gebruik worden vernietigd, tenzij de gebruiksaanwijzing anders aangeeft. Alleen in dat geval gelden verder de eisen uit het keuringschema W1-01.

TCVT geeft invulling aan wettelijke eisen uit de Arbowet en het Warenwetbesluit Machines. Het gaat hierbij om het nadere beschrijven van directe en indirecte wettelijke eisen. In dat kader is het vrijwillige schema W1-01 “Keurmeester hijsen hefgereedschappen” ontwikkeld. Het keuringschema W1-01 Keuring Hijs- en hefgereedschap uit 2014 en gereviseerd in 2017 is hiervan het resultaat. De keuring geschiedt door een keurmeester, die in het bezit is van een geldig TCVT Persoonscertificaat Keurmeester Hijs- en hefgereedschap (W1-02) en derhalve bekwaam is om te keuren.
Het resultaat van de keuring wordt gewaarmerkt door een TCVT keurmerk. Daarmee heeft de eigenaar van het hijs- en/of hefgereedschap een bewijs in handen, dat er voldaan wordt aan de bepalingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit m.b.t. gebruikskeuring van hijs- en hefgereedschap.

Meer informatie en/of vragen over TCVT via Paul Uilenbroek (06-53373423of tcvt@tcvt.nl), check ook www.tcvt.nl

HZC heeft dit onderwerp hijsbanden ook al aan de orde gesteld in het artikel “Discussie voor bij de koffieautomaat” in De Machinist nummer 7 van 2018.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *