Bedrijfsongeval en aansprakelijkheid: is werkgever aansprakelijk?

Bron: letselinfo.nl

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de werkgever bij een ongeval op het werk? Uw baas heeft een zorgplicht en moet voor uw veiligheid zorg dragen. Is een werkgever altijd aansprakelijk bij een arbeidsongeval? Bedrijfsongeval en aansprakelijkheid van de werkgever, hoe zit het precies?

U bent betrokken geraakt bij een ongeval op het werk. Een bedrijfsongeval waarbij u letsel en schade heeft opgelopen. Uw letselschade wilt u vergoedt hebben. U wilt uw schade verhalen op uw werkgever, maar kunt u de schade wel bij uw baas claimen? Een werkgever heeft een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid van zijn werknemers. Uw baas heeft een wettelijk bepaalde zorgplicht voor u.

Hij of zij moet ervoor zorgen dat u veilig kunt werken en moet om ongevallen op het werk te voorkomen allerlei veiligheidsmaatregelen nemen. In algemene zin is een werkgever bijna altijd aansprakelijk voor een arbeidsongeval. Zijn zorgplicht dwingt uw baas ertoe om zich tot het uiterste in te spannen, zodat u veilig kunt werken en bedrijfsongevallen zoveel als mogelijk worden voorkomen.

Bedrijfsongeval en aansprakelijkheid werkgever voor schade medewerker

Uw werkgever is bijna altijd aansprakelijk voor het arbeidsongeval. Een bedrijfsongeval en aansprakelijkheid is een ander verhaal als uw baas aan al zijn zorgverplichtingen heeft voldaan en dit ook aan kan tonen. Dan kan het zijn dat uw werkgever niet aansprakelijk is voor het bedrijfsongeluk. U kunt uw werkgever dan niet aansprakelijk stellen voor het ongeluk het op werk. En daarmee kunt u bij uw baas geen schadevergoeding claimen voor de door u opgelopen letselschade door het ongeval.

Ook als er bij een bedrijfsongeluk sprake is van:

 • opzet van de werknemer of
 • bewust roekeloos gedrag van de werknemer.

Ook dan vervalt de aansprakelijk van de werkgever voor het bedrijfsongeval. De werknemer valt het arbeidsongeval dan te verwijten. De werkgever kan dan geen verwijt worden gemaakt. Dit betekent niet dat wanneer een bedrijfsongeval door een hele domme fout van de werknemer is ontstaan de werkgever vrijuit gaat. Ook dan is een werkgever aansprakelijk. Bedrijfsongeval en aansprakelijkheid werkgever voor schade bij de medewerker vervalt alleen bij opzet en bewuste roekeloosheid van de werknemer of als een werkgever kan aantonen aan zijn zorgplicht te hebben voldaan.

Werkgever aansprakelijk voor bedrijfsongeval bij onveilige situatie op het werk

Uw werkgever heeft een zorgplicht, maar wat houdt een zorgplicht in?

Uw werkgever moet de gezondheid en de veiligheid van u beschermen. Dit betekent dat uw baas redelijke maatregelen moet nemen die ervoor zorg moeten dragen dat u bij uw werk geen schade oploopt. Dit houdt in dat uw werkgever:

 • alle veiligheidsmaatregelen heeft genomen om te zorgen dat u veilig kunt werken;
 • u aanwijzingen geeft en u controleer op het veilig werken om ongelukken op het werk te voorkomen;
 • en u controleert op het gebruik van de veiligheidsmaatregelen en het juist uitvoeren van de instructies.

Alles wat redelijkerwijs maar mogelijk is om te voorkomen dat u betrokken raakt bij een bedrijfsongeval of de gevolgen ondervindt van een beroepsziekte. Dit betekent dat u:

 • met materiaal moet werken wat veilig en goed onderhouden is,
 • dat u instructies heeft gehad hoe u veilig uw werk moet doet,
 • en uw baas het veilige gebruik daarvan, door u, gedurende uw werkzaamheden  controleert.

Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te vermijden. Bedrijfsongeval en aansprakelijkheid draait vooral om de uitoefening van deze zorgplicht. Voor de werkgever gaat deze zorgplicht ver. Een rechter neemt niet snel aan dat de benodigde maatregelen zijn genomen en dat alle bij de werkgever bekende veiligheidsrisico’s zijn vermeden.

Ongevallen op de werkvloer en aansprakelijkheid werkgever

Bij de meeste bedrijfsongevallen is de werkgever aansprakelijk voor de opgelopen letselschade van zijn werknemers. De arbeidsinspectie krijgt jaarlijks vele aanmeldingen van bedrijfsongevallen die door gevaarlijke situaties op de werkvloer zijn ontstaan. Er worden jaarlijks vele letselschade bedragen aan verongelukte werknemers uitgekeerd.

Verkeersongelukken komen veel voor. Als een:

 • werknemer in een auto van de zaak,
 • buschauffeur op de bus,
 • taxichauffeur in zijn taxi,
 • bestuurder van een bestelbus of
 • lease auto rijder,

een ongeluk op de weg veroorzaakt, dan spreekt men ook van een bedrijfsongeval. De autobestuurder was in dienst van de werkgever. De werkgever moet zorgen voor een goed onderhouden auto, een goede inzittende verzekering, instructies hebben gegeven hoe de auto werkt en hoe er veilig mee gereden kan worden én hierop toegezien hebben.

Was de werknemer dronken geweest, dan is er sprake van opzet en roekeloos gedrag en is de werkgever niet aansprakelijk voor de door de werknemer opgelopen en veroorzaakte letselschade.

Bedrijfsongeval en aansprakelijkheid werkgever betekent voldoen aan de zorgplicht. De zorgplicht van een werkgever moet ruim opgevat worden, er wordt niet snel aangenomen dat er aan is voldaan.

Bij het werken met gevaarlijke stoffen dient aan alle veiligheidsmaatregelen zijn voldaan:

 • beschermende kleding;
 • een veiligheidsbril;
 • automatische afvoer voor door chemische stoffen verontreinigde lucht;
 • mondbeschermers bij het afvoeren van asbest platen;
 • veiligheidshandschoenen bij het werken met bijtende stoffen.

Het zijn allemaal veiligheidsmaatregelen die moeten zijn genomen. Maar voor de zorgplicht is dat niet voldoende. De medewerker die met de gevaarlijke stoffen moet werken, moet ook goed zijn geïnstrueerd hoe daarmee veilig te kunnen werken. Om er zo voor te zorgen dat de gezondheid van de medewerker daar niet onder te lijden heeft. En dan is het nog niet genoeg om aan de zorgplicht te voldoen.

Ook dient de werkgever erop toe te zien dat de medewerker veilig werkt en de veiligheidsmaatregelen op goede wijze toepast. Er zijn nog veel meer voorbeelden van bedrijfsongeval en aansprakelijkheid werkgever situaties te noemen.

 • Zijn er voldoende instructies geweest om beklemmingen in machines met arm, been, voet of vingers te voorkomen?
 • Heeft de werkgever voldoende toezicht gehouden om te voorkomen dat er werd uitgegleden op de gladde vloer?
 • Was de bouwplaats op de bouw wel voldoende opgeruimd waardoor niemand kon struikelen over het losliggende gereedschap? Waren de rijpaden van het magazijn wel voldoende zichtbaar, waardoor het bedrijfsongeval met de heftruck niet kon plaatsvinden?
 • Was de werkdruk van de bezorger niet te hoog, waardoor deze onveiliger is gaan rijden?

Allemaal voorbeeld van bedrijfsongeval en aansprakelijkheid werkgever zaken waarbij de zorgplicht van de werkgever in het geding is en de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade van de medewerker.

Bedrijfsongeval en aansprakelijkheid niet bij de werkgever

Een werkgever hoeft niet altijd aansprakelijk te zijn voor een ongeval op de werkvloer. Als de werknemer bewust roekeloos is geweest of als deze het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt, dan is de medewerker aansprakelijk voor de schade.

 • Negeerde de fabrieksarbeider ondanks herhaaldelijke waarschuwingen het gebruik van de veiligheidsklep bij de machine, waardoor zijn vingers beknelt raakten?

In dat geval is de werkgever niet aansprakelijk voor het bedrijfsongeval.

 • Reed de werknemer ondanks aanwijzingen en waarschuwingen met zijn vorkheftruck veel te hard door de fabriekshal?

Dan is de werknemer aansprakelijk voor alle schade.

 • Droeg de bouwvakker ondanks opdrachten van zijn baas en ondanks instructies bij het betreden van de bouwplaats geen helm?

Dan is de medewerker zelf aansprakelijk voor de schade.

 • Zat de bestelauto bestuurder met te veel op achter het stuur pakketjes voor zijn werk te bezorgen?

De medewerker is dan aansprakelijk voor het bedrijfsongeluk. Er is in de praktijk echter niet snel sprake van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Het door de werkgever zorgen en verzorgen van de veiligheid op het werk gaat ver.

Bedrijfsongeval en aansprakelijkheid werkgever bij veel letselschade zaken vaak direct duidelijk: werkgever bijna altijd aansprakelijk voor schade door onvoldoende uitoefening van de zorgplicht.

Werkgever ook buiten de directe werksfeer aansprakelijk voor schade

De zorgplicht gaat zo ver dat ook voor werksituaties die geheel buiten de directe werksfeer liggen, de zorg voor de veiligheid van de medewerker van toepassing is. Denkt u hierbij aan het jaarlijkse bedrijfsuitje of de cursus van drie dagen. Een ander buiten de directe werksfeer voorbeeld van een bedrijfsongeval en aansprakelijkheid werkgever situatie is een ongeval op de thuiswerkplek. Als de activiteit met het werk verband houdt, is de zorgplicht en daarmee de bedrijfsongeval aansprakelijkheid van toepassing. Laat u goed informeren over de verschillende bedrijfsongeval en aansprakelijkheid werkgever situaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *