Bedrijfsarts wil onafhankelijkheid graag benadrukken

bron:RendementOnline

Bedrijfsartsen vinden het vervelend dat zij niet worden gezien als onafhankelijk. Veel werknemers denken dat zij vooral kijken naar de belangen van de werkgever en hen zo snel mogelijk weer aan het werk willen laten gaan. Bedrijfsartsen willen dit beeld graag ontkrachten.

Werknemers zien de bedrijfsarts vaak als verlengstuk van de werkgever. Zij worden dus niet ervaren als onafhankelijk, maar dat is onterecht. Dit stellen de bedrijfsartsen zelf, bijvoorbeeld op de website van ArboNed. Werknemers denken dat een bedrijfsarts hen zo snel mogelijk weer naar het werk wil sturen en dat hij achter hun rug om medische informatie met hun werkgever deelt. Volgens de bedrijfsartsen zelf is dit een verkeerde aanname. Ze wijzen erop dat een werkgever er niets aan zou hebben als een werknemer niet behoorlijk de kans krijgt uit te zieken. Hij zou zich dan binnen de kortste keren weer opnieuw ziekmelden, met een aanzienlijke kans dat hij daarna nog langer afwezig is.

Medische informatie wordt niet gedeeld 

Volgens de bedrijfsartsen wordt medische informatie beslist niet met de werkgever gedeeld; die krijgt alleen een verslag waarin staat of de werknemer in staat is om te werken, en zo ja hoeveel uur, eventueel welke aanpassingen daarvoor nodig zijn en of er sprake is van een behandeling. Verder wijzen de bedrijfsartsen erop dat zowel werknemer als werkgever het recht heeft om een second opinion (tool) aan te vragen. Ook mag de werknemer de bedrijfsarts preventief bezoeken, dus zonder dat hij per se klachten heeft waardoor hij zich ziek moet melden. Over dit bezoek hoeft hij zijn werkgever niet in te lichten of er toestemming voor te vragen. Een bezoek aan de bedrijfsarts wordt wel gefactureerd door de arbodienst, maar altijd anoniem. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *