Veiligheid moet met het hart, niet met het hoofd

Op het Safety Event 9 mei in het Evoluon in Eindhoven is Ingeborg Koopmans een van de hoofdsprekers. Als Officier van Justitie bij het Functioneel Parket bij het Openbaar Ministerie in 's Hertogenbosch is zij bezig met de strafrechtelijke handhaving van economische, financiële en milieucriminaliteit. Tevens is zij sinds 1 januari 2016 één van de acht Officieren die alle arbeidsongevallen in Nederland behandelen. Koopmans is belast met de strafrechtelijke handhaving van economische, financiële en milieucriminaliteit. Een van haar eerste grote onderzoeken betrof Dow Benelux. Onder het motto ‘gelijke monniken, gelijke kappen' zocht ze de zaak tot op de bodem uit. Ze stuitte op diverse ernstige incidenten, maar het bedrijf bleef ook in gebreke inzake de meldingsplicht en verplicht ongevalsonderzoek door het bedrijf zelf. Uit een recent gepubliceerd proefschrift bleek dat de Botlek tien tot vijftien bedrijven telt waar het niet zo veilig is.

 

Sinds 1 januari van dit jaar is Koopmans één van de acht Officieren die alle arbeidsongevallen in Nederland behandelen. Het gaat hier om arbeidsongevallen met zeer zwaar lichamelijk letsel, of overlijden.

Opstelling van Openbaar Ministerie

Vroeger was het Openbaar Ministerie (OM) gesloten in het naar buiten brengen van informatie. Vandaag de dag is dat anders: er wordt veel meer informatie gedeeld met de buitenwereld om een positief effect en bewustwording in de samenleving te bereiken. Het doel van het OM is, de samenleving bewuster te maken door strafzaken te doen, laten zien dat er wordt aangepakt. Het OM deelt nu meer informatie dan jaren terug en Koopmans spreekt veel op congressen en bijeenkomsten.

Niettemin signaleert Koopmans dat er maar weinig verandert. Het gros van de bedrijven is reactief. Het is en blijft moeilijk om de bedrijven proactief te laten ageren. Eén reden is het kostenaspect. Het blijkt om de kosten voor preventie op waarde te schatten.

Maar ook de gevolgen en de kosten na een incident zijn vooraf lastig te berekenen. Maar de financiële en emotionele consequenties van een ongeval zijn vaak zeer groot. Dat is niet alleen lichamelijk letsel of psychische klachten maar ook productie- en imagoverlies, juridische procedures enzovoort.

Koopmans constateert dat er over het algemeen veel aan veiligheid wordt gedaan, maar haar indruk is dat dit te veel met het hoofd en te weinig met het hart gebeurd. "Bedrijven doen het omdat het moet, omdat de wet het voorschrijft of omdat ze gecertificeerd willen zijn, maar niet omdat het bedrijf het zelf graag wil."

 

Adviezen

Ze stelt dat het allereerst de verantwoordelijkheid van een bedrijf zelf is om de veiligheid op orde te hebben. Vaak worden adviesbureaus ingeschakeld, maar waar begint en eindigt hun verantwoordelijkheid? Koopmans is duidelijk: "Het advies moet kloppen met de geldende wet- en regelgeving. Geef een juist advies. Wees selectief voor wie je werkt. Wil je wel geassocieerd worden met díe opdrachtgever? Durf nee te zeggen. Ethiek is een belangrijk onderdeel van veiligheid."

elf heeft ze ook een paar tips: "Bedrijf veiligheid vanuit het hart, geloof erin en niet omdat het moet. Veiligheid, gezondheid en milieu is een drie-eenheid die onlosmakelijk met elkaar is verbonden. Verbetering van veiligheid betekent een optimalisatie van het volledige bedrijfsproces."

 

http://www.engineersonline.nl/safetyevent/2017/safety-event-2017.html

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *