FNV herdenkt arbeidsslachtoffers op 28 april, Workers’ Memorial Day

De FNV herdenkt op Workers’ Memorial Day, vrijdag 28 april, de werknemers die omgekomen zijn als gevolg van hun werk. Alleen al in Nederland sterven jaarlijks zo’n 4.100 werknemers door een beroepsziekte of bedrijfsongeval. In Europa zijn dat er 100.000 en wereldwijd gaat het om 2,3 miljoen mensen.
.

Met de jaarlijkse herdenking wil de FNV, samen met vakbonden over de hele wereld, deze grote onzichtbare groep slachtoffers onder de aandacht brengen en werkgevers aansporen om preventieve veiligheidsmaatregelen te nemen.

Helaas zijn er ook in Nederland nog veel bedrijven waar werknemers niet veilig en gezond kunnen werken. Een fataal ongeval gebeurt vaak onverwacht, maar ook minder zichtbare omstandigheden zoals jarenlange blootstelling aan schadelijke stoffen leiden tot slachtoffers op de werkvloer. Coen van der Veer, penningmeester FNV: ‘Het gebrek aan veiligheid en bescherming is een probleem dat door veel werkgevers onderschat wordt. Te vaak nog gaat de winst vóór de veiligheid.’

Flex en arbeidsomstandigheden

Workers’ Memorial Day is dit jaar gekoppeld aan het thema ongelijkheid. Voor de FNV komt deze ongelijkheid ook terug in het feit dat mensen met onzeker werk grotere gezondheidsrisico’s lopen dan vaste werknemers. Uit onderzoek blijkt ook dat zzp’ers en uitzendkrachten vaker het slachtoffer zijn van bedrijfsongevallen. Van der Veer: ‘Ze krijgen minder persoonlijke beschermingsmiddelen of veiligheidsinstructies en kennen de werkomgeving slechter. Ze worden vaak ook op veel verschillende plekken ingezet, zodat ze onvoldoende ervaring opdoen met de regels rond veiligheid en gezondheid op hun werkplek. Ook worden ze vaker dan vaste werknemers ingezet voor fysiek belastend werk en werk met ongunstige omgevingsfactoren, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen.’

De FNV krijgt uit steeds meer sectoren signalen dat de groei van onzeker werk leidt tot een toename van veiligheidsrisico’s. Een toenemend aantal leden maakt zich daar zorgen om. In de luchtvaart, de bouw, het streekvervoer, op de ambulance en ook op de vuilniswagen ervaren werknemers de gevolgen van de carrousel aan collega’s. FNV heeft dit onderwerp centraal gezet in de themaweek ‘zeker werk is veilig werk’ in maart en deed toen ook een oproep aan de overheid, om regels te stellen.

Herdenkingen

De FNV organiseert op vrijdag 28 april verschillende herdenkingen op de volgende locaties:
•Utrecht, Het Centraal Vakbondshuis (FNV-hoofdkantoor), voor de ingang bij de Granieten Werker. Adres: Hertogswetering 159. Aanvang: 12.00 uur.
•Amsterdam, De Burcht. Adres: Henri Polaklaan 9. Aanvang: 12.00 uur.
•Rotterdam, Edo Fimmen-monument. Adres: Buizenpark Katendrecht. Aanvang: 17.30 uur.

Tijdens de herdenkingen komen nabestaanden van arbeidsslachtoffers, FNV-leden en leden van het algemeen en dagelijks bestuur van de FNV aan het woord en leggen zij kransen. Iedereen is welkom om de herdenkingen bij te wonen. Voor mensen die er niet kunnen zijn, maar wel willen stilstaan bij de arbeidsslachtoffers, is er vanaf 12.00 uur een livestream van de herdenking bij het Centraal Vakbondshuis via de FNV Facebookpagina. De herdenking wordt georganiseerd door het Netwerk Arbo van de FNV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *