Ziekenhuisopname door arbeidsongeval: wat zijn de gevolgen voor de werkgever?

Bron:www.ploum.nl

Een ongeluk kan ook op de werkvloer in een klein hoekje zitten. Vaak zal dit met een sisser … Read the rest

Opdrachtnemers moeten veiligheidsbewustzijn aantonen

Bron: Rijksvastgoedbedrijf

Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw, dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken. Het Rijksvastgoedbedrijf is een van deze … Read the rest

Veiligheid: een kwestie van herhalen, herhalen en herhalen

Bron: BouwendNederland.nl, Door A.L. (Lenneke) Neef

Zo’n twintig veiligheidscoördinatoren én de Inspectie SZW waren er donderdag 5 juni bij het VGM-KAM overleg in Amsterdam. De conclusie: veiligheidsbewustzijn neemt toe maar een lange adem is nodig.… Read the rest

Aandacht voor 25 jaar RI&E-verplichting tijdens Week van de RI&E

25 Jaar geleden werd het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) via de Arbowet verplicht voor alle bedrijven met werknemers. Uit de begin 2019 gepubliceerde Arbobalans blijkt dat nog steeds slechts 48% van de … Read the rest

Aanpak laaggeletterdheid is taak voor werkgever

Bron:www.PWnet.nl

Werknemers die laaggeletterd of laaggecijferd zijn, ervaren meer stress op het werk, zijn vaker ziek, minder productief en hebben waarschijnlijk een grotere kans op arbeidsongevallen. Werkgevers hebben er daarom een groot belang bij … Read the rest

Wijzigingen VCA-opleidingen en -examens zaaien verwarring

Bron: VCAnieuws.nl, door Gerard Drost op 09 mei 2019

Afgelopen november is een aantal nieuwe eindtermen in de VCA-opleiding en -examens ingevoerd. In de praktijk blijkt dat deze wijzigingen bij zowel werkgevers als werknemers leiden tot … Read the rest

Inschakeling van uitzendkrachten: arbeidsomstandigheden

Bron:www.pwnet.nl

Bij het inschakelen van uitzendkrachten is in het kader van de arbeidsomstandigheden de inlener medeverantwoordelijk voor de uitzendkracht. Zo heeft de inlener bijvoorbeeld de plicht om de uitzendkracht voor te lichten over het te … Read the rest

Gebarentaal moet aantal doden terugdringen: ‘Straks verplicht op elke bouwplaats’

Bron: www.cobouw.nl

Alle bouwvakkers moeten binnen afzienbare tijd verplicht tientallen gebaren uit hun hoofd kennen voor ze een Nederlandse bouwplaats mogen betreden. In totaal 26 gebaren voor woorden als ‘attentie’, ‘hé jij daar’ of ‘wegwezen’ … Read the rest

Column Michel Schenk, arbeidsinpecteur bij de inspectie SZW “Een ongeval overkomt je niet”

Bron:www.Bouwendnederland.nl

Beknelde vingers, valpartijen, botbreuken, dodelijke ongevallen. Als arbeidsinspecteur en projectleider ‘Leren van ongevallen in de Bouw en Infra’ kom ik het vaak tegen. Vaker dan mij lief is. Het is makkelijk te zeggen dat … Read the rest