Jaarverslag Inspectie SZW: groei oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt

Bron:SER

Het aantal oneerlijke praktijken op de arbeidsmarkt groeit. De Inspectie SZW zag in 2018 meer schijnconstructies en misstanden. Dat blijkt uit het jaarverslag 2018 van de Inspectie SZW.

Het afgelopen jaar heeft de Inspectie SZW bij meer dan de helft van de inspecties overtredingen geconstateerd op het gebied van gezond, veilig of eerlijk werk. 

Meer ongevallen

Het aantal meldingen van een arbeidsongeval is met vier procent gestegen van 4212 in 2017 naar 4368 in 2018. Vorig jaar vielen bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers, een stijging ten opzichte van de 54 dodelijke slachtoffers die vielen bij ongevallen in 2017. De meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de sectoren bouw, vervoer en opslag, handel en industrie.

Het aantal klachten dat bij de Inspectie SZW werd gemeld steeg van 7100 in 2017 naar 7633 in 2018. De klachten gaan grotendeels over oneerlijk werk zoals onderbetaling of over werknemers die niet in Nederland mogen werken, maar dat wel doen. Verder heeft de Inspectie SZW diverse constructies onderzocht bij het niet naleven van cao-bepalingen.

Arbeidsuitbuiting

Er waren in 2018 138 zaken in behandeling waarbij een vermoeden van arbeidsuitbuiting was. Zesentwintig zaken zijn in behandeling genomen gezamenlijk met andere partners zoals de politie en gemeenten. Voor dertien zaken is een opsporingsonderzoek voorbereid. 

Meer informatie:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *