Nieuwe tool BewustBelast helpt tegen fysieke overbelasting

Bron: www.rendement.nl

Fysieke belasting is naast werkstress een van de belangrijkste oorzaken van verzuim. Preventie speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van ziekmeldingen. Werkgevers en werknemers dragen de verantwoordelijkheid om bewust te zijn van de risico’s van fysieke arbeidsbelasting. Ter ondersteuning heeft TNO een gratis app gelanceerd: BewustBelast.

Preventie zorgt ervoor dat een uitval door een beroepsziekte bij te grote fysieke belasting in de kiem gesmoord wordt. Preventie begint al bij bewustwording, bijvoorbeeld van lichaamshouding tijdens het werk. Om werknemers te ondersteunen in het maken van bewust gezonde keuzes, heeft TNO de gratis app BewustBelast gelanceerd.  De app moet met gemakkelijke vragen de werknemer wijzen op de risico’s bij bijvoorbeeld tillen, duwen en trekken. Op de lange termijn is BewustBelast een hulpmiddel voor werknemers om klachten door fysiek zwaar werk te voorkomen of te verminderen.

De app BewustBelast heeft drie doelen

De app, die gratis beschikbaar is via de app store (iOS) en playstore (Android), heeft drie doelen:

  • werknemers bewuster maken van de risico’s die zij lopen tijdens hun werk;
  • werknemers inzicht geven in hun eigen rol bij de preventie van klachten;
  • werknemers stimuleren aan de slag te gaan met preventie.

De app BewustBelast is ontwikkeld voor werknemers in  alle beroepen waar sprake is van fysiek zwaar werk. De app kan in alle sectoren gebruikt worden, van sjouw werk in de bouw tot werken aan het bed. Om de app goed te kunnen introduceren op de werkvloer is er extra informatiemateriaal ontwikkeld dat een preventiemedewerker (tool) kan gebruiken.  

Ook andere tools ter controle van fysieke belasting

Al eerder ontwikkelde TNO de Duw en Trek Check (DUTCH) om de fysieke belasting te beoordelen bij het duwen of trekken van rollend materieel, zoals rolcontainers of karren. Ook ontwikkelde TNO de  checklist Beter Achter je Schermen (BAS) kunnen werknemers individueel controleren of zij op een gezonde manier achter hun beeldscherm (tool) zitten. Meer informatie kunt u vinden op de website van TNO.

Waar kan ik de app vinden?

In het onderstaande filmpjes een introductie en toelichting op de app:

Introductie op BewustBelast

Instructiefilm

App downloaden:

Download de app voor iOS
Download de app voor Android

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *