Zon 25% minder arbeidsongevallen sinds 1999

Het totaal aantal ernstige arbeidsongevallen in Nederland is tussen 1999 en 2011 met maar liefst 25% sterk afgenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM heeft in het onderzoek gegevens van de Inspectie SZW over arbeidsongevallen gekoppeld aan gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit het onderzoek blijkt dat het totaal aantal jaarlijkse contractdagen tussen 1999 en 2011 toenam van 1,44 miljard tot 1,50 miljard, terwijl het aantal geregistreerde ernstige arbeidsongevallen afnam van ongeveer 2.600 in 1999 naar 2.000 in 2011. Het sterftepercentage als gevolg van ongevallen bleef met 3% wel onveranderd, evenals het percentage arbeidsongeschikten (4%).

Grote verschillen bij ongevallen per sector

De daling kan volgens het RIVM deels komen door de verbeterde arbeidsomstandigheden. Het gaat echter om een algemene daling. In sommige sectoren zoals de gespecialiseerde bouw is de ongevalsfrequentie tussen 1999 en 2011 juist toegenomen en ligt het aantal ongevallen nog erg hoog. Het RIVM geeft aan dat meer aandacht voor preventie van arbeidsongevallen en een verscherpt toezicht in deze sectoren daarom is aan te raden.

Verantwoordelijkheid bij werkgever, arboprofessional en ondernemingsraad

Daar ligt een taak voor zowel de werkgever, de arboprofessionals als de ondernemingsraad van de organisatie. De werkgever heeft vanuit zijn zorgplicht een wettelijke verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid van zijn personeel. De ondernemingsraad kan op basis van zijn instemmingsrecht op het arbobeleid aanschuiven in het overleg met de werkgever over het te voeren arbobeleid. Ook kan de OR in gesprek gaan met de arboprofessionals over meer praktische zaken zoals het updaten van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *