Zelfstandig maar onverzekerd

woensdag, 21 maart 2012

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een bestaan als zelfstandige zonder personeel (ZZP'er). Geen baas boven je en ook geen lastige werknemers. Een lekker vrij bestaan dus. De meeste ZZP'ers zijn dan ook erg tevreden over hun arbeidsomstandigheden blijkt uit onderzoek. Maar staan ze ook stil bij de mogelijkheid van langdurige arbeidsongeschiktheid? Slechts 20% van de ZZP'ers is daarvoor verzekerd.

De cijfers

De meerderheid van de ZZP'ers (88%) is zeer tevreden over zijn arbeidsomstandigheden. Bij werknemers is dat 77%. Voorvallen op het werk met lichamelijke of geestelijke schade komen bij ZZP'ers, net als bij werknemers, nauwelijks voor. Maar ook thuis kun je iets oplopen waardoor je lange tijd uit de running bent. En dat terwijl inkomstenderving bij ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid slechts door 20% respectievelijk 38% van de ZZP'ers verzekerd is.*

Leeftijd en inkomen belangrijke factoren

De meest relevante kenmerken die van belang zijn voor het al dan niet afsluiten van een verzekering, zijn de leeftijd en het inkomen van de ZZP'er en de sector waarin deze actief is. Zowel jongere als oudere zelfstandigen zijn minder vaak verzekerd. Uit onderzoek blijkt verder dat zelfstandigen met een laag inkomen gemiddeld genomen vaker geen voorzieningen treffen dan degenen met hoge inkomens. Daarnaast zijn ook ZZP'ers in de hoogste inkomensklassen ondervertegenwoordigd.

De keuze om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten hangt samen met de sector waarin iemand werkzaam is. Het percentage verzekerden is hoger in sectoren met een grotere kans op arbeidsongeschiktheid, zoals bijvoorbeeld de sector transport (75 %). De zakelijke dienstverlening en overig scoren daarentegen met 29 % het laagst qua percentage verzekerden.**

Nieuwe arboregels

Dat zelfstandigen zonder personeel tevreden zijn over de arbeidsomstandigheden betekent helaas niet dat deze altijd veilig zijn. We kunnen van Sociale Zaken binnenkort een wetsvoorstel verwachten waarin wordt geregeld dat de arboregels voor werknemers in belangrijke mate ook voor ZZP'ers gaan gelden.

Los daarvan, is het grote deel zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering een punt van aandacht. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in de privésituatie zit een ongeluk in een klein hoekje en helaas zal ook niet iedere ZZP'er gevrijwaard blijven van ziekteperiodes. Zelfstandige zonder personeel worden is misschien een goede keuze zijn, zelfstandige zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering meestal niet.

Referenties:

* EIM: 'Zelfbewust een Zelfstandige Positie'
** Ministerie SZ&W: beantwoording Kamervragen begroting 2012

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *