RvS bekritiseert aanpak fraude op arbeidsmarkt

 21 mrt 2012  De Raad van State is kritisch over de hardere aanpak van fraudeurs op de arbeidsmarkt.

Minister Kamp en staatssecretaris De Krom (Sociale Zaken) willen fors hogere straffen voor uitkeringsfraude en illegale arbeid. Maar de Raad van State vraagt zich af of dat nodig is en of niet eerst gewerkt moet worden aan goede handhaving. Hardere aanpak Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd advies van de raad over een wetsvoorstel van Kamp en De Krom.

Vorig jaar maart kondigden de twee VVD-bewindslieden aan dat ze met een hardere aanpak zouden komen, waarbij fraudeurs hun uitkeringsrechten kunnen verliezen en boetes wel tien keer hoger kunnen uitvallen dan nu.

De raad vindt dat het kabinet de noodzaak voor de zwaardere sancties beter moet motiveren of er anders van moet afzien. Maar Kamp en De Krom willen dat een meer afschrikwekkende werking van straffen uitgaat en hebben hun voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De bewindslieden hebben wel hun voorstel aangepast na de waarschuwing van de raad dat mensen mogelijk twee keer gestraft kunnen worden voor hetzelfde feit, aldus hun woordvoerder.

Vanaf volgend jaar willen Kamp en De Krom dat bij uitkeringsfraude het onterecht ontvangen geld wordt terugbetaald, en dit bedrag als sanctie verdubbelen. Nu is de boete vaak maar 10 procent van het fraudebedrag. Fraudeurs die al eerder zijn betrapt, kunnen hun uitkeringsrechten verspelen.

Bedrijven die bij herhaling personeel onveilig laten werken, onderbetalen en gebruik maken van illegale arbeid, kunnen een dwangsom krijgen of worden stilgelegd. Ook gaan de boetes flink omhoog. Bij herhaling worden boetes verdubbeld of verdriedubbeld.

2 gedachten over “RvS bekritiseert aanpak fraude op arbeidsmarkt”

 1. Standaard hogere boete voor overtreding Wet arbeid vreemdelingen is onredelijk

  Woensdag 7 oktober 2015

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet zijn in januari 2013 in werking getreden boetebeleid voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), aanpassen. Het standaard opleggen van een boete van € 12.000 per overtreding als een vreemdeling zonder werkvergunning arbeid verricht (het boetenormbedrag), in plaats van het 'oude' boetenormbedrag van € 8.000, is onredelijk, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (7 oktober 2015). De uitspraak gaat over een boete die was opgelegd aan de exploitant van een Amsterdams hotel omdat een vreemdeling met de Roemeense nationaliteit daar zonder werkvergunning huishoudelijk werk verrichtte.

  Onredelijk

  Op grond van het aangescherpte boetebeleid hanteert de minister een boetenormbedrag van € 12.000 per overtreding. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is dit bedrag als bovengrens niet onredelijk als het gaat om hardnekkige malafide werkgevers, voor wie volgens de wetgever hogere boetes nodig zijn. De minister had echter "uit het oogpunt van evenredigheid" zijn beleid moeten differentiëren voor werkgevers die niet tot die groep behoren. Nu het beleid geen ruimte biedt voor zo'n differentiatie is het boetebeleid op dit punt dan ook onredelijk, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

  Fijnmaziger

  De minister zal moeten komen tot een "fijnmaziger boetesysteem" dan nu het geval is. Zo kan gedacht worden aan verschillende boetebedragen voor verschillende categorieën werkgevers en aan het opnemen van een waarschuwingsbevoegdheid. In afwachting van de aanpassing van zijn beleid moet de minister voorlopig bij oplegging van boetes uitgaan van het oude boetenormbedrag van € 8.000.

  Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201409962/1.

 2. Boete voor fraude uitkeringen en bedrijven omhoog
  Tekstgrootte 22 maart 2012 Bron:Rijksoverheid

  Frauderende uitkeringsontvangers kunnen vanaf 2013 een tien keer hogere boete krijgen dan nu het geval is. Bedrijven die de arbeidswetten overtreden, kunnen worden stilgelegd. Dit staat in het wetsvoorstel ‘Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving’ van minister Kamp en staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat woensdag aan de Tweede Kamer is gestuurd.

   

  Stilleggen werkzaamheden
  Een bedrijf dat fraudeert, betaalt de eerste keer een boete, de tweede keer een dubbele, en de derde keer een drievoudige boete. Bij een bedrijf dat herhaaldelijk fraudeert kunnen de werkzaamheden maximaal drie maanden worden stilgelegd.
  Boetes omhoog
  Daarnaast gaat het boetebedrag omhoog. Werkgevers betalen bijvoorbeeld 12.000 euro per illegale werknemer als zij voor de eerste keer de regels overtreden en 18.000 euro als er onveilig wordt gewerkt op een steiger. Nu is de boete voor het laten werken van illegale werknemers 8.000 euro per werknemer en voor onveilig werken op een steiger 9.000 euro.
  Uitkering terugbetalen
  Uitkeringsontvangers die frauderen moeten vanaf 1 januari 2013 altijd de ten onrechte verkregen uitkering terugbetalen en krijgen daarnaast datzelfde bedrag aan boete. Als iemand voor duizend euro fraudeert, krijgt diegene een boete van duizend euro.
  Gemeenten verplicht
  Bij een herhaling is de boete 150 procent van het bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd, dus in dit voorbeeld 1.500 euro. Deze tweede boete wordt gekort op de uitkering of op een andere manier geïnd. Gemeenten worden verplicht de sancties uit te voeren.
  Download:

  Wetsvoorstel en Memorie van Toelichting 'Aanscherping en handhaving SZW-wetgeving'

  Nader rapport 'Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *