Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen bereidt voor op echte inspectie

(24 oktober 2011) De Arbeidsinspectie heeft de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen gelanceerd: een digitaal hulpmiddel voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Zij kunnen hiermee zelf beoordelen of hun werknemers gezond en veilig werken met deze stoffen, en dus of zij voldoen aan de arbowetgeving. De zelfinspectie vervangt niet de reguliere inspecties van de Arbeidsinspectie, maar bereidt bedrijven hierop voor. Als het nodig is, kunnen zij dan al maatregelen nemen. Het bedrijfsleven heeft een eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan de arbowetgeving voor gevaarlijke stoffen. Het blijkt echter dat veel bedrijven deze wet- en regelgeving ingewikkeld vinden. Daarom heeft de Arbeidsinspectie de digitale zelfinspectie ontwikkeld. Bedrijven volgen vier stappen uit het inspectieproces. Na iedere stap volgt een rapport waarin wordt aangegeven in hoeverre het bedrijf voldoet aan de arbowetgeving. Indien nodig volgt een lijst met actiepunten.

Op www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen kunnen bedrijven de zelfinspectie uitvoeren. De uitkomsten hangen echter af van de manier van invoeren; het is mogelijk dat de arbeidsinspecteur tot een ander eindresultaat komt. (AH)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *