Werkgever kent weinig kosten door schade

Volgens onderzoek van de Universiteit van Amsterdam zijn de kosten die werkgevers hebben als gevolg van die arbeidsgerelateerde schade beperkt.

Van de 400.000 arbeidsgerelateerde schadegebeurtenissen die jaarlijks bij werkgevers voorkomen, worden 7.000 schadeclaims gehonoreerd (2 procent van de gevallen).

De Arbeidsinspectie legt jaarlijks gemiddeld 2.400 boetes op. Tot op heden bestond geen inzicht in de kosten die werkgevers hebben als gevolg van die arbeidsgerelateerde schade. Als door slechte arbeidsomstandigheden schade ontstaat (door beroepsziekten, arbeidsongevallen of ongewenst gedrag) kan die schade op de werkgever worden verhaald. Bovendien kan de Arbeidsinspectie in dat geval een boete opleggen. Dit zijn voor de werkgever veelal extra kosten bovenop de kosten die hij al maakt doordat hij bij ziekte van een werknemer het loon moet doorbetalen. De UvA-wetenschappers onderzochten de werkgeverskosten over een periode van zes jaar. Het onderzoek bestond onder andere uit een enquête onder 6.000 ondernemingen, een inventarisatie van cao-regelingen en een analyse van data van de Arbeidsinspectie. Er zijn jaarlijks minimaal 400.000 schadegebeurtenissen, voornamelijk bestaande uit arbeidsongevallen (ongeveer 220.000) en ongewenst gedrag (ongeveer 160.000). Jaarlijks worden naar schatting 7.000 schadeclaims gehonoreerd, dat is in 2 procent van de gevallen. De gemiddelde schadevergoeding bedraagt 8.610 euro. De Arbeidsinspectie legt jaarlijks gemiddeld 2.400 boetes op van gemiddeld 2.752 euro per boete. Uit het onderzoek blijkt dat in slechts een zeer beperkt aantal gevallen (ongeveer 300 per jaar) een werkgever geconfronteerd wordt met zowel een schadeclaim als een boete van de Arbeidsinspectie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *