Wordt apparatuur tegen kwartsstof ook echt gebruikt?

Nieuws
Gerichte controles hebben gezorgd voor een snel toenemende aanschaf van adequate apparatuur waarmee blootstelling aan kwartsstof wordt voorkomen. Maar wordt die apparatuur ook echt gebruikt?
De Inspectie SZW gaat vanaf 3 november gericht controleren op bouwlocaties op blootstelling aan kwartsstof door bouwvakkers. Duizenden bouwvakkers hebben dagelijks te maken met stof dat vrijkomt als ze boren, zagen en schuren in beton. Deze stof kan naast longkanker ook andere longaandoeningen veroorzaken.

Gerichte controles
Een jaar geleden hield de Inspectie ook al een gerichte controle om na te gaan of werknemers voldoende tegen kwartsstof beschermd worden. Bij meer dan de helft van de 441 controles is toen handhavend opgetreden. In totaal zijn er 297 overtredingen geconstateerd. In 68 gevallen is het werk stilgelegd en 23 maal is een boete aangezegd.

Bronmaatregelen
De inspecteurs kijken nu vooral naar de toepassing van bronmaatregelen op de apparatuur, zoals afzuiging en verneveling op het handgereedschap. De boete voor het overschrijden van de grenswaarde kan oplopen tot een bedrag van achttienduizend euro.

Kwartsstof
De Inspectie SZW heeft een film gemaakt over de gevaren van kwartsstof. Informatie over de te nemen maatregelen is te vinden op de site van Arbouw (http://www.arbouw.nl) en het goede gereedschap is ook te vinden op de TNO-site (http://www.tno.nl).

TIP! Lees meer over kwartsstof in de Arbo Vakbase

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *