Kleinere bouwsector vertoont meer ongevallen

Den Haag – Laatst gewijzigd:23-10-2014 15:38  |  Martjan Kuit  

De bouw is één van de meest risicovolle sectoren om in te werken. Deze week was het opnieuw raak. Letterlijk. Afgelopen weekeinde viel een gewonde op een bouwplaats in Tilburg en gisteren kwam een wegwerker om het leven nadat hij was aangereden. Zeven vragen over arbeidsongevallen in de bouw.

De bouw is risicovol? Wie zegt dat?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een lijst opgesteld van de meest risicovolle beroepen. Met behulp van ongevallencijfers is berekend welk risico een werknemer loopt op een dodelijk ongeval, een ongeval met blijvend of een ongeval met tijdelijk letsel. Metselaars, timmerlieden, schilders “en andere bouwvakkers” staan op de eerste plaats. Ook in de top vijf: Lassers, plaatwerkers, loodgieters en kraanmachinisten.

 

Over hoeveel ongelukken praten we?

Dat hangt een beetje af van de definitie . Elk jaar worden de ongevallenstatistieken voor de bouw samengesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en de Stichting Arbouw. De cijfers verschillen onderling behoorlijk.

 

Wat zegt de inspectie SZW?

De inspecteurs tellen gemiddeld ongeveer 410 per jaar, grond- weg- en waterbouw (gww) niet meegerekend. De Arbeidsinspectie onderzocht tussen 1998 en 2009 4877 ongevallen in de bouw, met in totaal 4919 slachtoffers. 218 mensen kwamen om het leven, bij 1164 slachtoffers was sprake van blijvend letsel. Ongelukken in de gww zitten daar dus nog niet bij. Onder stratenmakers, funderingswerkers, waterbouwers en spoorwerkers telde de Arbeidsinspectie in eerder genoemde periode 380 slachtoffers. Tussen 1998 en 2009 vielen twintig doden in de grond- weg en waterbouw.

 

En het afgelopen jaar?

Ruim 1200 bouwplaatsmedewerkers (7,4 procent) heeft het afgelopen jaar verzuimd als gevolg van een ongeval. Dat blijkt het meest recente bedrijfstakverslag van Arbouw, dat in september werd gepresenteerd. Een jaar kregen “bijna 11.000” werknemers in de bouw een ongeval dat leidde tot verzuim, uta-persoel meegerekend. Het aantal ongevallen is dus toegenomen. Arbouw telde vorig jaar vier bij verzekeraars gemelde dodelijke slachtoffers, twee minder dan een jaar eerder. De cijfers van de inspectie SZW zijn nog niet in het verslag verwerkt. Deze vallen meestal flink hoger uit (2012: 17 doden).

 

Welke ongelukken komen het vaakst voor?

“Val van dak, vloer of platform” staat in de ongevallenlijst van het RIVM op de eerste plaats, gevolgd door “val van ladder” en “val van steiger”. Ook contact met vallende objecten en bewegende delen van machines zorgt voor veel slachtoffers. In de gww is “aanrijding” het meest voorkomende type ongeval.

 

Wat doet de bouw om het aantal ongevallen te verminderen?

Van alles. ‘We’ hebben Arbouw, bijvoorbeeld. Deze werkgevers- en werknemersorganisatie is opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen. Arbouw keurt onder meer de medische keuringen, doet onderzoek en geeft voorlichting over veiligheid. Bovendien ondertekenden vijftien bedrijven uit de bouw-, infra- en installatietechniek begin dit jaar de Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’. De partijen willen samenwerken om de veiligheid in hun eigen organisatie te verbeteren en een voorbeeld te zijn voor de sector.

 

Helpt het?

Nou ja, het aantal ongelukken is dus weer gestegen, terwijl de sector juist kleiner is geworden. Ook de inspectie SZW is dikwijls kritisch. Gisteren bijvoorbeeld, toen een wegwerker overleed na een aanrijding, meldde de instantie dat vorig jaar bij 71 procent van de geïnspecteerde wegenbouwprojecten één of meer overtredingen zijn geconstateerd. Bij al deze inspecties ging het om aanrijdgevaar van zowel voorbijrijdend verkeer als om verkeer in het werkvak. In acht gevallen was de situatie zelfs zo gevaarlijk dat het werk werd stilgelegd.

3 gedachten over “Kleinere bouwsector vertoont meer ongevallen”

 1. ‘Geen relatie onveiligheid wegwerkers en budget’
  Gepubliceerd op 03 mrt 2015
  BELEID – Met Bouwend Nederland worden extra mogelijkheden onderzocht om risico’s te voorkomen door wegwerkers en het snelverkeer nog meer en beter van elkaar te scheiden bij wegwerkzaamheden. ‘Met harde afscheidingen, of indien nodig zelfs met complete wegafsluitingen’, aldus minister Schultz van Infrastructuur en Milieu in antwoord op vragen van D66-Kamerleden Van Weyenberg en Van Veldhoven over de veiligheid van wegwerkers. Daarnaast intensiveert de politie de handhaving op roodkruisnegaties en wordt de maximum snelheid bij wegwerkzaamheden geïntensiveerd. ‘Langs deze weg wordt bewerkstelligd dat de werkomstandigheden nog veiliger worden.’

  Volgens de gegevens van de Inspectie SZW zijn sinds 1998 10 wegwerkers omgekomen bij werkzaamheden aan de weg. Bij 6 was sprake van aanrijding door weggebruikers en bij 4 van aanrijding door medewerkers. Van de 10 ongevallen vonden er 6 plaats op de Rijkswegen, de overige 4 op het onderliggende wegennet. Bij 1 à 2 dodelijke ongevallen per 2 jaar is geen trend te geven. Verschillen per jaar kunnen samenhangen met de verkeersintensiteit, de weersomstandigheden, het aantal, de lengte en duur van de wegwerkzaamheden. Van de 10 dodelijke ongevallen vonden er 3 plaats in de ochtend, 5 in de middag en 2 in de avond.

  Volgens Schultz is er geen relatie tussen de onveiligheid van wegwerkers en het budget voor instandhouding van het wegennet. Elk werk moet zo veilig mogelijk en in overeenstemming met de Arbeidsomstandighedenwet worden uitgevoerd. De CROW richtlijnen zijn maatgevend. In de contracten van Rijkswaterstaat is veiligheid een harde, niet onderhandelbare contracteis. ‘Er is geen sprake van extra veiligheidsrisico’s door krapte in het budget’, aldus de minister.

  Volgens Schultz inspecteert de Inspectie SZW dit jaar, in vervolg op inspecties in 2009 en 2013, op onder meer aanrijdgevaar, machineveiligheid en veilige taluds

  1. Verkeersaso’s hebben vrij spel
   16 APR 2016

   AMSTERDAM – Het beboeten van huftergedrag op de weg is voor de politie amper een prioriteit. Het aantal door agenten uitgeschreven boetes voor zware verkeersovertredingen is in een jaar tijd met 42 procent gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van Buurtfacts.

   Verkeershufters zijn niet alleen een doorn in het oog van veel weggebruikers, ook vormen ze een groot risico voor de verkeersveiligheid. Wegpiraten lijken echter steeds vaker vrijuit te gaan, meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van het CJIB die Buurtfacts analyseerde.

   Hoewel er het afgelopen jaar diverse campagnes werden gestart om de veiligheid op de weg te vergroten, heeft dat nauwelijks geleid tot minder overtredingen. Voor appen en bellen achter het stuur werden de helft minder boetes uitgedeeld in vergelijking met vorig jaar. Ook het aantal boetes voor het negeren van inhaalverboden en bumperkleven nam met meer dan 40 procent af.

   Het aantal boetes dat via flitspalen werd uitgedeeld, steeg wel. Wie een paar kilometer te hard rijdt en wordt geflitst, kan een boete op de mat verwachten. Verkeersaso’s komen echter wel weg met hun hufterige rijgedrag, omdat de politie minder vaak aanwezig is op de weg.

   Uit de cijfers blijken met name de Limburgse en Twentse politie het op z’n beloop te laten. De gemeente met relatief de meeste verkeershufters die wel op de bon werden geslingerd, is Oudewater in Utrecht.

  2. Weggebruikers negeren rood kruis
   15 APR 2016

   TILBURG – De afsluiting van de A58 is tussen Tilburg Centrum-Oost en knooppunt De Baars vrijdagochtend bijna honderd weggebruikers duur komen te staan. De politie bekeurde 99 bestuurders die het rode kruis boven een van de rijbanen negeerden. Ze krijgen binnenkort een acceptgiro van 230 euro in de bus.

   De weg ging om 8.45 uur dicht na een ongeval waarbij twee personenauto’s en een tankwagen gevuld met mest waren betrokken.

   De tankwagen kantelde. De chauffeur ervan bleef ongedeerd. Twee mensen uit de personenauto’s raakten gewond. Een van hen zat bekneld en moest uit zijn voertuig worden geknipt. Medewerkers van Defensie die toevallig passeerden hebben eerste hulp geboden en de hulpdiensten ondersteund.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *