Wie mag arbeidsmiddelen mag keuren?

Vanuit het Arbobesluit wordt de werkgever verplicht bepaalde arbeidsmiddelen te laten keuren zodat sprake is van een veilige arbeidsplaats. Toch heerst er veel onduidelijkheid over wat nu precies de verantwoordelijkheden van de werkgever zijn als het om arbeidsmiddelen gaat.

Weet u wie welke arbeidsmiddelen mag keuren?
We zetten de belangrijkste informatie over uw rol in arbeidsmiddelen even voor u op een rij.

Uw verplichting in het kader van arbeidsmiddelen
De regels omtrent keuring van arbeidsmiddelen zijn opgenomen in wetgeving in de vorm van het arbobesluit. De letterlijke beschrijving voor keuring van arbeidsmiddelen luidt:

"Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd"

Uit het Arbobesluit is op te maken dat organisatie / ondernemer verplicht is om:

  • arbeidsmiddelen in goede staat te onderhouden (art. 7.5);
  • arbeidsmiddelen te laten keuren (art. 7.4a), wanneer:
    • invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering van het arbeidsmiddel;
    • de veiligheid van het arbeidsmiddel afhangt van de wijze waarop deze wordt geinstalleerd.

De ondernemer is zelf verantwoordelijk vast te stellen welke arbeidsmiddelen aan keuringsplicht onderhevig zijn.

Indien een keuringsverplichting van toepassing is, dienen op de arbeidsplaats schriftelijke bewijsstukken (art. 7.4a) aanwezig te zijn van de uitgevoerde keuringen.

Lees verder op de website van TÜV Nederland 

 

Zie ook http://www.arboportaal.nl/onderwerpen/veilig-werken/arbeidsmiddelen/keuring

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *