Kwaliteitsborger versus coördinator in het bouwproces.

Bron:rowiq.nl

Het instrument schrijft voor dat de kwaliteitsborger, een organisatie, de kwaliteit van een bouwwerk waarborgt zodanig dat met minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Dat geeft hij aan in zijn verklaring die hij afgeeft bij oplevering. De kwaliteitsborger is erkend / gecertificeerd op basis van een door hem gekozen toegelaten instrument. De kwaliteitsborger neemt de borgende rol op zich zodat aantoonbaar het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen. In de huidige terminologie: de kwaliteitsborger vervuld de rol van toetser, controleur, handhaver en toezichthouder.

Aan de organisatie die kwaliteitsborger is worden eisen gesteld. Dit zijn eisen aan de organisatie, onafhankelijkheid, personen en aan de administratie van het proces. Per instrument kan dat verschillend zijn. Als kwaliteitsborger in spé kies je een instrument, een werkwijze van kwaliteitsborging die het dichtst bij jou als organisatie past. Dit kan ook afhankelijk zijn van de opdrachtgevers en de overige bouwpartners zijn waarvoor je werkt.

Uiteraard spelen kosten hierbij een grote rol. Kosten voor het verkrijgen van de titel kwaliteitsborger en kosten om deze titel te mogen blijven voeren. Periodiek zal de organisatie kwaliteitsborger zichzelf aantoonbaar moeten controleren of zij nog steeds speelt conform het kwaliteitssysteem. Daarnaast komt de instrumentaanbieder periodiek langs om te zien of de kwaliteitsborger nog steeds werkt conform de eisen van het instrument.

Elke bouwpartner kan kwaliteitsborger worden, hoe je dat kan worden zie je hier.

Hoe onafhankelijk moet de kwaliteitsborger zijn?

Het is verder belangrijk dat de kwaliteitsborger zijn oordeel over de kwaliteit van het bouwwerk kan geven zonder dat dit oordeel wordt beïnvloed door andere belangen. De kwaliteit en integriteit van het stelsel tellen immers zwaar. Om die reden dient in het instrument voor kwaliteitsborging te worden voorgeschreven dat een kwaliteitsborger geen betrokkenheid mag hebben bij enige activiteit die zou kunnen conflicteren met zijn onafhankelijke oordeel of integriteit in relatie tot de werkzaamheden. Concreet betekent dit dat de kwaliteitsborger geen betrokkenheid mag hebben bij ontwerp, advies, productie, levering, installatie, bouw of inkoop van (onderdelen van) het bouwproject waarop de kwaliteitsborging betrekking heeft. Dit betekent dat een architect, adviseur, bouwer of een projectontwikkelaar geen kwaliteitsborger kan zijn in een project waarbij hij zelf direct of indirect ook bij het bouwproces is betrokken.

De Kwaliteitsborger versus Coördinator Ontwerp en Uitvoeringsfase in het bouwproces

De rol als ‘coördinator ontwerp en uitvoeringsfase’ kan niet gecombineerd worden met de rol van de onafhankelijke kwaliteitsborger. Wel mogen de taken van V&G coördinator uitvoeringsfase en veiligheidscoördinator door één en dezelfde persoon uitgevoerd worden. De veiligheidscoördinator is (in de uitvoeringsfase) in dienst van de hoofdaannemer of opdrachtgever en coördineert de veiligheidswerkzaamheden namens hem.

De taak van de kwaliteitsborger op grond van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) dient uitgevoerd te worden door een onafhankelijk persoon die geen ondergeschikte van de opdrachtnemer is, en die niet betrokken is bij ontwerp, advisering, productie, levering, installatie, bouw of inkoop van (onderdelen van) het bouwproject waarop de kwali­teitsborging betrekking heeft.

De kwaliteitsborger controleert of het bouwwerk aan de bouwtechnische regels voldoet, zo bewaakt hij onder andere dat wordt voldaan aan de eisen voor brandveiligheid en constructieve veiligheid en ziet daarmee toe op de veiligheid en gezondheid in de gebruiksfase. De kwaliteitsborger gaat niet over veiligheid en gezondheid tijdens de bouwwerkzaamheden. Hij kan worden gecontracteerd door de aannemer of de initiatiefnemer en is geen ondergeschikte van hem.

Deze definitie van onafhankelijkheid past helemaal in de eis van de huidige en dus ook in de nieuwe BRL 5019.

Nadere informatie

Klik hier voor meer informatie over de Wet Kwaliteitsborging.

Klik hier voor de brochure ‘infoblad-veiligheid-bouw-en-sloopwerkzaamheden’.

Een gedachte over “Kwaliteitsborger versus coördinator in het bouwproces.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *