De Monitor Leren van Ongevallen: een nieuw systeem voor de analyse van oorzaken en gevolgen van ernstige arbeidsongevallen

Bron:RIVM

Sinds 2003 analyseert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de oorzaken en gevolgen van ernstige arbeidsongevallen in Nederland. Sinds 1 januari 2020 gebeurt dit met een nieuw systeem, de Monitor Leren van Ongevallen. Deze monitor bestaat uit een vragenlijst die direct door de arbeidsinspecteurs kan worden ingevuld. Het belangrijkste voordeel hiervan is dat de vragenlijst en de mogelijkheid voor analyses nu vast onderdeel uitmaken van het werk van arbeidsinspecteurs.

Ongevallen op het werk komen nog regelmatig voor. Deze ongevallen hebben vaak ernstige gevolgen voor de slachtoffers, hun familieleden, collega’s en voor de bedrijven of organisaties waar het ongeval gebeurd. Het RIVM-Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW-Sociale zaken en werkgelegenheid) en de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) werken samen om te leren van deze ernstige ongevallen. 

In 2018 werd besloten dat een nieuwe aanpak nodig is, waarna de Monitor Leren van Ongevallen (MLvO) werd ontwikkeld. Deze monitor is ontwikkeld op basis van de bestaande modellen. In het rapport ‘Learning from serious occupational accidents in the Netherlands’ legt het RIVM uit hoe de monitor tot stand is gekomen. 

Sinds de MLvO in gebruik is genomen, wordt hij gebruikt voor alle ernstige arbeidsongevallen die bij de Arbeidsinspectie worden gemeld. De MLvO is hiermee een vast onderdeel geworden van het werk van de arbeidsinspecteurs. In 2020 zijn over 1.602 ernstige arbeidsongevallen gegevens verzameld. Het RIVM gebruikt deze gegevens voor toekomstige onderzoeken naar oorzaken en gevolgen van ernstige arbeidsongevallen in Nederland.

Voor analisten, technici en onderzoekers die gebruik maken van data uit de MLvO is naast bovenstaande rapport ook een naslagwerk geschreven. In het ‘Datahandboek Monitor Leren van Ongevallen’ worden de belangrijkste kenmerken van de dataset beschreven.

Klik hier voor het Datahandboek Monitor Leren van Ongevallen en hier voor leren voor veiligheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *