Wet aanpak schijnconstructies aangenomen

11 maart 2015 – De Tweede Kamer is unaniem akkoord gegaan met het wetsvoorstel Aanpak schijnconstructies (WAS). Met de wet bindt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de strijd aan met frauderende organisaties. Ook wil de minister met de wet de rechten van werknemers versterken en oneerlijke concurrentie tussen werkgevers de kop indrukken.

In het bericht ‘Concrete invulling aanpak schijnconstructies’ heeft u kunnen lezen dat Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aankondigde een wetsvoorstel voor de aanpak op schijnconstructies in te dienen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met de WAS (pdf). Met de WAS heeft minister Asscher een nieuw middel tot zijn beschikking om frauderende organisaties aan te pakken en oneerlijkheid op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Nu moet de Eerste Kamer zich nog over de wet buigen.

De maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies
In de WAS staan diverse maatregelen. Zo moet u het minimumloon voortaan giraal uitbetalen. U wordt vanaf 1 juli 2015 ook verplicht om dit minimumloon volledig uit te betalen. Een onkostenvergoeding als deel van het minimumloon rekenen of bepaalde bedragen (bijvoorbeeld voor huisvesting of een zorgverzekering) inhouden op dit loon is dan niet langer toegestaan. Ter controle moet u die vergoedingen apart op de loonstrook vermelden.
Een andere maatregel is een uitbreiding van de ketenaansprakelijkheid: zowel de werkgever als de opdrachtgever wordt aansprakelijk voor een juiste betaling van het cao-loon. Verder gaat de Inspectie SZW de inspectiegegevens bekend maken van organisaties die zich niet aan de regels houden.
Minister Asscher pleit overigens niet alleen voor gelijke concurrentie in Nederland, maar ook binnen de grenzen van de Europese Unie (EU). De EU is hier inmiddels mee bezig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *