Raad van State schrapt boetes voor aspergeteeltster uit Someren

Voormalig aspergeteelster José Janssen uit het Brabantse Someren hoeft 2 opgelegde boetes die zij eerder kreeg opgelegd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet te betalen. Dat heeft de Raad van State op 11 maart bepaald. Het rechtscollege acht de boetes wel gerechtvaardigd, maar meent dat het niet waarschijnlijk is dat de vrouw uit Someren de boetes nog kan voldoen. Het gaat om een boete van 288.100 euro die in 2012 werd opgelegd wegens overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Deze boete werd in 2013 al teruggebracht tot 181.900 euro. De ander boete bedroeg 241.200 euro. Deze werd in 2010 opgelegd ook voor het overtreden van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Deze boete werd in 2013 verlaagd tot 121.100 euro.De Raad van State stelt vast dat Janssen in de jaren voorafgaand aan het nemen van het bestreden besluit ook al een reeks zeer hoge boetes heeft opgelegd gekregen en wegens daarmee samenhangende strafbare feiten een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van langere duur. Zij heeft afdoende aangetoond geen reële mogelijkheden meer te hebben de nog openstaande eerder opgelegde boetes en de bij het bestreden besluit opgelegde boete te voldoen of in de afzienbare toekomst te voldoen terwijl voorts het risico op herhaling als zeer gering mag worden beschouwd. Gelet op deze omstandigheden is de Raad van State van oordeel dat de opgelegde boete onevenredig is. Hoewel de hoogte van de boete op grond van de Beleidsregel juist is vastgesteld, dient deze daarom te worden gematigd tot 0 euro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *