Werkzaamheden van installateur van zonnepanelen stilgelegd

Bron:Inspectie SZW

De Inspectie SZW heeft de werkzaamheden van een Gelders bedrijf dat zonnepanelen installeert op daken voor een maand stilgelegd. Het bedrijf is de afgelopen jaren herhaaldelijk beboet, omdat het heeft nagelaten werknemers te beschermen tegen valgevaar tijdens het plaatsen van zonnepanelen op 2,5 meter hoogte of meer. De stillegging is van kracht gegaan op 28 april en is bedoeld om te voorkomen dat het bedrijf weer de fout in gaat.

Medio december 2020 hebben inspecteurs een controle uitgevoerd in de regio Amsterdam. Zij constateerden dat zich op het schuine dak van het pand een werknemer van het bedrijf bevond en dat sprake was van valgevaar. De werknemer stond in de goot en was bezig was met het bevestigen van een zonnepaneel op het dak net boven de goot. Daarbij was de valhoogte tussen de 3 en 4,5 meter. Er waren geen voorzieningen zoals een veilige steiger, doelmatige hekwerken of leuningen aangebracht om het aanwezige valgevaar tegen te gaan. Omdat volgens de inspecteurs sprake was van ernstig gevaar voor personen is mondeling bevolen om de werkzaamheden per direct te staken.

Het bedrijf heeft hiermee artikel 3.16 van het Arbeidsomstandighedenbesluit overtreden. Daarin staat dat een werkgever maatregelen moet treffen als er gevaar bestaat om van 2,5 meter of meer te vallen. Het is de derde keer sinds 2015 dat het bedrijf dezelfde overtreding begaat. Eerder heeft het bedrijf al twee boetes gekregen en is het bedrijf gewaarschuwd dat bij een derde overtreding haar werkzaamheden preventief kunnen worden stilgelegd. Uit deze boeterapporten blijkt dat het bedrijf zich niet structureel heeft ingespannen op overtredingen van artikel 3.16 van het Arbobesluit te voorkomen door adequate maatregelen te treffen. Met een stillegging van werkzaamheden wordt verdere recidive voorkomen.

Een gedachte over “Werkzaamheden van installateur van zonnepanelen stilgelegd”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *