Werknemers Dupont in Dordrecht werkten jaren met giftige stof C8, zit het nu in hun bloed?

DORDRECHT – Werknemers van het Dordtse bedrijf Dupont willen weten of de chemische stof C8 in hun bloed zit. Sommige medewerkers werkten hun hele leven met deze giftige stof waarmee teflon werd gemaakt, de anti-aanbaklaag in pannen. Ze zijn bang voor gezondheidsproblemen.

Dupont deed in zijn eigen medisch centrum decennialang bloedonderzoek bij de mannen die teflon maakten. Het bedrijf meldde echter niet bij de Arbeidsinspectie dt het dat deed en zorgen had over de uitkomst.

C8 maakt proefdieren ziek en zou bij bepaalde hoeveelheden kankerverwekkend kunnen zijn, zeggen wetenschappers. Een oud-medewerker meldt hartkloppingen en ‘malaria-achtige verschijnselen’. Toxicologen noemden de bloedwaarden van destijds ‘onverantwoord hoog’. Zij vinden dat alle werknemers medisch onderzocht moeten worden, omdat ze kans lopen op gezondheidsschade. Eenmaal in bloed en lever blijft C8 jarenlang in het lichaam.

Mensen van de ondernemingsraad van Dupont uit de jaren ’90 en zes medewerkers die in de fabriek werkten, zeiden onafhankelijk van elkaar dat Dupont/Chemours opnieuw een groot gezondheidsonderzoek moet doen. “We hebben met het giftige C8 gewerkt. Dupont weet dat het in ons bloed zat. Het bedrijf heeft de plicht ons te onderzoeken.”

Een OR-lid vindt dat alle huidige en de nog levende oud-werknemers een medisch onderzoek moeten ondergaan. Ook een van de vroegere chefs pleit voor screening van het bloed. “Dupont heeft genoeg aan de veiligheid gedaan. Maar we wisten allemaal dat het geen fijn stofje was.”

Chemours/Dupont noemt de zorgen bij oud-werknemers onnodig. “Dupont heeft altijd verantwoord gehandeld, waarbij de gezondheid en veiligheid van werknemers de grootst mogelijke aandacht hebben gekregen.”

8 gedachten over “Werknemers Dupont in Dordrecht werkten jaren met giftige stof C8, zit het nu in hun bloed?”

 1. ‘Mensen denken dat we hier onveilig werken’
  21 nov 2016
  directeur Dupont
  Komt het ooit nog goed tussen de Dupont-fabriek en de rest van Dordrecht? Directeur Govert Griffioen (58) gelooft van wel. ,,Ik snap dat mensen denken: wat gebeurt daar allemaal achter dat hek?”
  Ik merkte dat die mensen niet goed wisten wat wij hier doen. Ze denken dat we hier onveilig werken, dat de overheid ons maar lekker onze gang laat gaan.
  Govert Griffioen
  Twee weken geleden, op zomaar een frisse zaterdagochtend, verzamelden zich 150 demonstranten voor de poort van Dupont. Ze waren het zat, al die berichten over gevaarlijke stoffen die uit de fabriekspijpen van het bedrijf komen, en die ze misschien wel elke dag inademen. Waarom, vroegen de demonstranten zich af, ligt zo’n gevaarlijk chemisch bedrijf pal naast een grote woonwijk?

  Dupont-directeur Govert Griffioen was er ook. ,,Ik wist al dat de omgeving zich zorgen maakt, maar het werd die ochtend nog duidelijker”, zegt hij. ,,Ik merkte dat die mensen niet goed wisten wat wij hier doen. Ze denken dat we hier onveilig werken, dat de overheid ons maar lekker onze gang laat gaan. Als ik dan vertel dat wij vorig jaar 50 inspecties hebben gehad, deels onaangekondigd, dan hoor je al terug: ‘hé, blijkbaar is het toch wel aardig geregeld’.”

  Maar de Europese directeur van het wereldwijde chemieconcern beseft: met een paar van die gesprekken zijn de zorgen niet weggenomen. Want de zorgen in Dordrecht hebben serieuze grond. Een voorbeeld: werknemers van Dupont ontdekten in de vroege morgen van 12 augustus dat uit één van de leidingen het gas formaldehyde naar buiten lekte. Het lek, twee dagen eerder al ontdekt en veroorzaakt door een kapotte breekplaat, bleek niet goed hersteld, waardoor inmiddels 2.730 kilo is vervlogen. ,,Gelukkig bleek er geen schade voor de volksgezondheid. Maar we zijn er niet trots op”, zegt Griffioen. ,,U moet begrijpen: door die pijpleidingen gaat zó veel gas, dat je dit soort hoeveelheden niet meteen mist. We ontdekten het doordat we op vrijdagochtend een formaldehydelucht roken.”

  Zes weken later werd wéér een lekkage gevonden, dit keer kleiner. De provincie reageerde met een zeldzame maatregel: de fabriek moest volledig worden stilgelegd en het toezicht werd verzwaard. ,,We zijn de afgelopen maand met de stofkam door de fabriek gegaan”, zegt Griffioen. ,,We hebben alles gecontroleerd, elke schroef, elke breekplaat. We wilden zeker weten dat dit niet nog een keer gebeurt.”

  Verbergen
  Waarom heeft u de lekkage pas anderhalve maand later naar buiten gebracht? Het voedt het gevoel dat u iets te verbergen heeft. ,,Dat was verkeerd. Wij waren met onszelf bezig, met het oplossen van het probleem in de fabriek. De buitenwereld zijn we toen in zekere zin vergeten. De buurt en de lokale politiek hebben inmiddels zeer duidelijk laten merken dat ze not amused waren. We beseffen nu: als we op deze plek willen blijven werken, moeten we de gemeenschap vaker gaan vertellen wat we hier doen. We hebben een website gemaakt waar mensen alles kunnen vinden en vragen over ons bedrijf. ,,We gaan regelmatig groepen bewoners uitnodigen. Mensen zien van een afstandje al deze pijpleidingen, maar ze hebben geen idee wat we hier doen. Als ik zie wat er de laatste tijd allemaal naar buiten is gekomen, snap ik dat mensen zeggen: wat gebeurt daar toch allemaal achter dat hek?”

  Uw bedrijf is de laatste vijf jaar meermaals beboet wegens illegale lozingen en uitstoot. Ook toen beloofde Dupont beterschap. Dan is dat wantrouwen toch terecht? ,,Ik kan niet zeggen: we gaan het risico terugbrengen naar nul. Maar dit soort incidenten mag gewoon niet voorkomen, en wat mij betreft gebeurt dat ook niet meer. We kunnen dat niet volledig beloven, maar we beloven wel dat we er álles aan zullen doen. En dat doen we al langer: ik kan u verzekeren dat het hier veiliger is dan tien jaar geleden. Alleen heeft de omgeving dat gevoel nog niet.”

  C8
  Aan de naam van het bedrijf kleeft intussen een nog veel ernstigere kwestie. Op het fabrieksterrein in Dordrecht werd jarenlang gewerkt met twee stoffen, waarvan we nu weten dat die ernstige aandoeningen kunnen veroorzaken: C8 en DMAc. Uit documenten die deze krant in handen heeft, bleek het bedrijf al in de jaren 80 zorgen te hebben over de stoffen, maar de productie ging door. Het OM en de Inspectie SZW onderzoeken de zaak nu.

  Over de C8-zaak kan Griffioen maar weinig kwijt, zegt hij: de verantwoordelijkheden liggen nu bij Chemours, een afsplitsing van Dupont die in 2015 werd opgericht, en onder meer de Teflon-fabriek onder zijn hoede kreeg
  “Ik zie geen enkele reden om hier weg te gaan. Onze medewerkers voelen zich hier veilig, dan moeten de omwonenden zich ook weer veilig kunnen voelen.”
  Govert Griffioen
  Maar het is uw bedrijf geweest dat de stof al die jaren gebruikte. Dan kunt u zich toch niet verschuilen achter een firma die pas een jaar bestaat? ,,Zij hebben de hele historie rond dat product overgenomen, zo is het nu eenmaal. Ik ga niet praten over een dossier dat bij een ander bedrijf ligt. Chemours is niet opgericht om de boel te verhullen: die afsplitsing is een puur zakelijke kwestie geweest, waarbij dit deel onder hun hoede is gekomen. Het enige wat ik kan zeggen is dat vanuit mijn beleving, in de manier waarop wij ons werk hebben gedaan, veiligheid altijd op één heeft gestaan.”

  En intussen zitten oud-werknemers van uw bedrijf met torenhoge concentraties C8 in hun bloed, met alle risico’s van dien. ,,Nogmaals: uw vragen hierover moet u aan Chemours stellen. Ik spreek me daar vanaf de zijlijn niet over uit. Er lopen bovendien diverse onderzoeken, ook naar de Lycra-zaak. Laten we die nou eerst eens afwachten.”

  Heeft u uw bloed ook laten testen op C8? ,,Nee. Ik werk pas een paar jaar op deze locatie. Of ik het anders wel had gedaan? Dat is een suggestieve vraag. Maar nogmaals: dit is een zaak van Chemours. Ook al besef ik dat deze kwestie ook aan ons kleeft. Daarom moeten we ook vreselijk ons best gaan doen om dat imago te verbeteren. Dat is voor ons misschien wel de belangrijkste opdracht voor de komende jaren.”

  Hoort een risicovol bedrijf als het uwe nog wel thuis in zo’n dichtbevolkt gebied? ,,Ik zie geen enkele reden om hier weg te gaan. Onze medewerkers voelen zich hier veilig, dan moeten de omwonenden zich ook weer veilig kunnen voelen. Wij zijn heel blij dat we te midden van al die mensen zijn gevestigd. Alleen moeten we ervoor zorgen dat het wederzijds wordt.”
  Door: Ingrid de Groot & Peter Groenendijk 21-11-16,
  Bron:www.ad.nl

 2. maandag, 15. augustus 2016 – 18:26 Update: 17-08-2016 13:26
  Bloed omwonenden Chemours Dordrecht op PFOA onderzocht

  De Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid en het RIVM voeren samen bloedonderzoek uit onder omwonenden van de chemische fabriek Chemours die mogelijk jaren lang een te hoge concentratie van de stof perfluoroctaanzuur (PFOA) heeft uitgestoten. Dit heeft het RIVM bekendgemaakt.
  Bloedonderzoek
  Het RIVM controleert met het bloedonderzoek of bloedserum waardes overeenkomen met de berekeningen en inderdaad onder de gezondheidskundige grenswaarde liggen. Onderzoekers nemen een aselecte steekproef onder omwonenden en voeren bij deze mensen bloedonderzoek uit.
  Het bloedonderzoek vindt plaats bij vier groepen, 150 mensen per groep. Een groep van mensen die in hoge mate zijn blootgesteld geweest aan de stof, een groep met minder hoge blootstelling, een groep die na 2002 in het gebied kwam wonen en een groep mensen die niet in het gebied wonen en dus niet zijn blootgesteld. In totaal worden 600 mensen benaderd voor het onderzoek. De Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid voert de bloedafname uit.
  Het RIVM heeft een risicoschatting gemaakt van de effecten van de emissie van de stof perfluoroctaanzuur (PFOA) uit de fabriek van de chemiefabriek DuPont/Chemours in Dordrecht op de gezondheid van omwonenden.
  Uit de risicoschatting bleek dat omwonenden van de fabriek jarenlang via de lucht kunnen zijn blootgesteld aan hogere waarden PFOA dan de door het RIVM vastgestelde grenswaarde voor chronische blootstelling. In het ongunstigste geval is de grenswaarde 25 jaar lang overschreden.
  De risicoschatting is uitgevoerd op basis van beperkte gegevens over de hoeveelheid PFOA die de fabriek in het verleden uitgestoten heeft. Mochten er meer gegevens bekend worden, dan zal het RIVM de risicoschatting aanpassen. Naar aanleiding van de RIVM-risicoschatting zijn er verschillende vervolgonderzoeken gestart, waarvan een deel is ondergebracht bij het RIVM.
  Metingen bij drinkwaterpunten
  Bekend is dat er in het verleden op de Merwede lozingen zijn geweest van afvalwater waarin PFOA aanwezig was in aanmerkelijk hogere concentraties dan nu. Dit heeft mogelijk de grondwaterkwaliteit ten noorden van de Merwede beïnvloed.
  Daarom verrichten het drinkwaterbedrijf en het RIVM PFOA-metingen in het intrekgebied van de drinkwaterwinningen ten noorden van de Merwede in individuele grondwaterwinputten en in het drinkwater.
  Literatuuronderzoek
  Het RIVM onderzoekt aan de hand van de bestaande epidemiologische literatuur welke klachten of aandoeningen aan bepaalde concentraties PFOA in het bloed kunnen worden gekoppeld.
  Werknemers
  Het RIVM zal ter ondersteuning van SZW en de Inspectie SZW historisch, feitelijk onderzoek doen naar de beoordeling van de toxiciteit, de classificatie en normstelling van PFOA.

 3. Bloed ex-werknemers Dupont bomvol C8
  1 juli 2016
  Oud-werknemers van de Dupont-fabriek in Dordrecht hebben zwaar verhoogde C8-concentraties in hun bloed. De fabriek gebruikte de giftige stof decennialang bij het maken van teflon.

  Dat blijkt uit recente onderzoeken die het AD inzag. Al die uitslagen liggen ver boven het gemiddelde C8-gehalte dat een mens in z’n bloed heeft. En drie van de acht gevallen zitten ver boven de risicowaarde die het RIVM heeft vastgesteld. De FNV staat een deel van de ex-werknemers bij.

 4. maandag 6 juni 2016, 21:27
  Asscher laat gedrag DuPont onderzoeken

  Minister Asscher heeft de Tweede Kamer een diepgaand onderzoek toegezegd naar het gedrag van DuPont in de tijd dat het bedrijf werkte met de gevaarlijke stoffen DMAC en PFOA. Ook de rol van de Arbeidsinspectie wordt bekeken.

  Het bedrijf, dat in Dordrecht inmiddels flink is afgeslankt, gebruikte DMAC in de Lycra-fabriek. Tientallen werknemers liepen ernstige zwangerschaps- en vruchtbaarheidsproblemen op. De fabriek werd in 2004 verkocht aan Invista en in 2006 gesloten.

  In de Telfon-fabriek, die nu van Chemours is, werd PFOA gebruikt. Nu niet meer, maar toen de fabriek nog wel van DuPont was kregen werknemers veel van die stof in hun bloed waardoor ook zij gezondheidsrisico’s liepen en wellicht nog steeds lopen.

  Asscher wil dat de werkprocessen van DuPont in de jaren zeventig tot 2006 bekeken worden. Belangrijk is daarbij wat het bedrijf deed om z’n werknemers tegen de gevaren van de stoffen te beschermen.

  De minister wil verder weten hoe controle-instanties, met name de Arbeidsinspectie, hun werk bij DuPont deden. “Met name om te bezien of er daaruit lessen kunnen worden getrokken”, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

  DuPont heeft op alle kritiek steeds geantwoord dat het zich netjes hield aan de destijds geldende wetten en voorschriften met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen. Het bedrijf werd ook toen al gecontroleerd door onder meer de Arbeidsinspectie.

  De SP-fractie in de Kamer vroeg de bewindsman van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de inspectie nu niet de rol krijgt van een slager die z’n eigen vlees gaat keuren. Om die schijn weg te nemen voegt Asscher de onafhankelijke Audit Dienst Rijk aan het onderzoek toe.

  Het onderzoek is volgens de minister in november afgerond. Of dat ook antwoord geeft op alle vragen is twijfelachtig. De minister liet de Tweede Kamer zondagavond schriftelijk weten, dat veel informatie zo oud is, dat de bewaartermijn verstreken is.

 5. ‘Zwangerschapsproblemen bij oud-medewerkers DuPont’

  Oud-medewerkers van de Lycrafabriek van DuPont in Dordrecht hebben ernstige zwangerschapsproblemen gekregen. De vrouwen kregen opvallend veel miskramen, baarmoederhalskanker en doodgeboren kinderen, blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

  De 35 ondervraagde vrouwen werkten met giftige stoffen zonder goede bescherming. Van de 35 vrouwen hebben 33 zwangerschapsproblemen of vruchtbaarheidsproblemen.

  Volgens dr. Atie Verschoor, chemicus van Ecemed in het Rijnstate Ziekenhuis in Velp en VU-hoogleraar Toxicologie prof. dr. Jacob de Boer, zou de stof Dimethylacetamide (DMAC) de veroorzaker van de problemen zijn. DMAC is nodig voor de productie van het Lycragaren, dat gemaakt werd in de fabriek.

  Het European Chemicals Agency (ECHA) heeft DMAC geclassificeerd als zeer zorgwekkende stof. Deze stof zou zeer schadelijk zijn voor het ongeboren kind en de voortplantingsorganen.

  DuPont zegt in een reactie nooit op de hoogte te zijn gebracht van gezondheidsklachten bij oud-medewerkers.

  PFOA

  DuPont kwam eerder al slecht in het daglicht toen bekend werd dat mensen die in de buurt van de fabriek woonden jarenlang via de lucht blootgesteld waren aan de stof perfluoroctaanzuur (PFOA). Die waarden waren hoger dan door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) was toegestaan.

  Het RIVM keek naar verspreiding van de stof in de periode 1970 tot 2012. De organisatie is bezig met aanvullend onderzoek.

  PFOA is tot 2012 gebruikt voor de productie van teflon. In 2013 is de stof in Europa op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen geplaatst, omdat de stof moeilijk afbreekbaar is, schadelijk voor de voortplanting en mogelijk kankerverwekkend.

  Door: NU.nl

 6. Schokkende resultaten bloedtest Dupont-fabriek 

  Geplaatst op: 07 april 2016

  De eerste bloedtest van twee omwonenden van de omstreden Dupont-fabriek in Dordrecht levert zorgwekkend resultaat op. In het bloed van het echtpaar Jan en Ineke, dat het AD liet onderzoeken, zit een veel hogere concentratie van de chemische stof C8 dan de overheid voorspelde. En dat betekent dat de twee, die al 32 jaar naast de fabriek wonen, aanzienlijke gezondheidsrisico's hebben gelopen door de uitstoot van de fabriek. 'Dat er nooit iets tegen ons is gezegd, daar ben ik het meest kwaad om,' zegt Jan. In het gebied om de fabriek wonen duizenden mensen. Deskundigen vinden de uitslag reden voor een gedetailleerd en individueel bloedonderzoek in het hele gebied rond de fabriek. Omwonenden van de fabriek, in zowel Dordrecht als Sliedrecht, zijn waarschijnlijk langdurig blootgesteld aan te hoge waarden C8 door uitstoot in de lucht. C8 is een stof die pas in 2013 officieel werd aangemerkt als zeer gevaarlijk. Dupont werkte er decennialang mee. De uitstoot was jarenlang waarschijnlijk hoger dan de door het RIVM vastgestelde grenswaarden, schrijft het instituut. ,,In het ongunstigste geval is de grenswaarde 25 jaar lang overschreden. Bij een dergelijke chronische blootstelling zijn gezondheidseffecten, zoals aan de lever, niet uit te sluiten.'' Ook is er een 'beperkt' risico op kanker. Het RIVM bepleit uitgebreider onderzoek. Zo zou een steekproef onder omwonenden duidelijk kunnen maken hoe hoog de C8-waarden in het bloed nu nog zijn. Staatssecretaris Dijksma zal donderdag bekendmaken dat ze die aanbeveling meteen volgt: de bloedtest onder een deel van de inwoners komt er. De conclusies zijn een schok voor de inwoners van Sliedrecht, het dorp dat aan de overkant van de rivier onder de rook van de Dupont-fabriek ligt. ,,We hadden de stille hoop dat het zou meevallen, maar dit is stuitend,'' zegt PvdA-raadslid Anton van Rees. ,,Dat we zo lang aan risico's hebben blootgestaan, vind ik schokkend. Dat waar we bang voor waren, wordt nu waarheid.'' Van Rees is blij met de steekproef waar Dijksma toe heeft besloten. ,,Dan weet je wie een groter risico loopt op bijvoorbeeld een leveraandoening. Maar wij willen ook weten wat er is misgegaan bij het toezicht. Wie is verantwoordelijk?'' Dwingen Het RIVM heeft óók zorgen om de honderden werknemers van de fabriek. Het instituut deed geen onderzoek naar de risico's die zij al die jaren gelopen hebben, maar vindt het wel hoog tijd voor zo'n onderzoek. Dat gebeurt inmiddels al: na diverse publicaties in deze krant besloot de Inspectie SZW vorige week de situatie van de werknemers onder de loep te nemen. Daarnaast heeft Chemours, het bedrijf waar de fabriek tegenwoordig onder valt, nu besloten dat alle werknemers hun bloed op kosten van het bedrijf kunnen laten testen. Eerder stelde het bedrijf nog dat zo'n onderzoek niet nodig was. De Inspectie kondigde al aan dat het Chemours er zelfs toe zou kunnen dwingen. Vakbond FNV stelde naar aanleiding van publicaties in deze krant ook al dat zo'n onderzoek hard nodig is. ,,We hebben hier namens de medewerkers bij de directie van Chemours op aangedrongen,'' zegt FNV-bestuurder Piet Janssen. ,,Ik ben erg blij dat de zorgen van de medewerkers nu serieus worden genomen en dat mensen de kans krijgen zich te laten onderzoeken.'' Chemours benadrukt dat het besluit om de onderzoek te vergoeden, al was genomen voordat de directie deze week met de vakbond sprak. Het bedrijf wilde woensdag nog niet reageren op de bevindingen van het RIVM, omdat het die nog niet kende.

 7. Medewerker vertelt over jarenlange blootstelling aan C8

  Als Anton (niet zijn echte naam) thuis een pilsje nam na een dag hard werken in de teflonfabriek van Dupont sloegen de vlammen hem soms uit. Hij vergelijkt het in het AD met malariaverschijnselen: "Een knalrood hoofd van de kolkende hitte en hartkloppingen. Doordat je overdag in aanraking was gekomen met dat gif, C8."

  Auteur:

  Ingrid de Groot

  Publicatiedatum:

  09 mrt 2016, 07.48 uur

  Lees ook: 
  Van anti aanbaklaag naar milieuschandaal

  Met hart en ziel werkte hij 37 jaar in de teflonfabriek van Dupont in Dordrecht, waar decennialang met C8 teflon werd gemaakt voor antiaanbaklagen in pannen. Anton was operator en werkte met trots voor de Amerikaanse chemiefabriek, die als werkgever geliefd was vanwege het gulle salaris. "'Mijnheer Dupont' is weer héél aardig geweest, grapten we thuis als de salarisstrook op de mat viel. En ook de dertiende maand was leuk."

  Maar de Dordtenaar is zwaar teleurgesteld dat uitgerekend zijn 'geweldige' baas de waarheid verzweeg over de bloedtests die hij kreeg. "Dupont heeft ons allemaal besodemieterd. Ik had het graag van het bedrijf zelf gehoord, over die C8 in mijn bloed."

  De bloedtests die Dupont nam, herinnert Anton zich nog goed. Eind jaren '60, de teflonfabriek was net open, moesten hij en zijn collega's maandenlang na de nachtdienst naar het medisch centrum van Dupont voor een bloedprik en röntgenfoto's. "Vanwege de C8, werd gezegd. Maar verder hoorde je niets. Dan zal het wel goed zijn, dachten we." Later werden nog maar eens per jaar bloedmonsters genomen.

  De monsters werden onderzocht in Amerika. En pas nu blijkt dat de C8-waarden volgens toxicologen schrikbarend hoog waren en dat ook de afdeling Dordrecht zich daar zorgen over maakte. Het bedrijf wist ook al dat C8 proefdieren ziek maakte en hield er sinds begin jaren '90 al ernstig rekening mee dat C8 kankerverwekkend zou kunnen zijn, zo blijkt uit documenten van Dupont.

  "Het was wel duidelijk dat C8 kolerezooi was. Tegen de jongens riep ik altijd: 'je klauwen wassen'." Bij het roken van een peuk of bij het aandraaien van schroeven, waarbij door wrijving hitte vrijkwam, kwamen volgens de Dordtenaar stofdeeltjes C8 in contact met hogere temperaturen. "Dat ademde je in en dan kreeg je een teflonshake", zegt hij, en hij doet voor hoe zijn lichaam dan trilde en schudde. Soms urenlang. "Klappertanden en baden in het zweet. Dan had je het weer ijskoud. Je hart sloeg als een gek op hol. Ik ben na zo'n teflonshake bij de bedrijfsarts geweest. Die zei 'het is van de C8', maar hij wuifde het weg. De belasting op je hart was volgens die arts te vergelijken met het spelen van een spannende voetbalwedstrijd."

  Ziek naar huis gaan, was er bij zo'n shake niet bij. "Hup, terug naar je afdeling, werd gezegd." Anton herinnert zich een collega die dagen aan het trillen was. "Ik dacht, die man heeft parkinson, later hoorde ik dat ook dat door de C8 kwam."

  Dupont heeft volgens hem altijd een beetje gesjoemeld. En de jongens op de vloer namen het niet altijd even nauw met de veiligheidsregels. "We moesten een maskertje voor en handschoenen aan. Maar er waren ook jongens die gingen 'hupsakee', met hun blote handen in de vaten met C8."

  Ook mét de veiligheidsregels was er volgens Anton geen ontkomen aan. "In de loods zag je ook wel stofdeeltjes C8 dwarrelen. En bij het afsluiten van de emmers met C8 stoof het op."

  Bovendien hadden ze vaak geen masker op, dat was zelfs onmogelijk bij het schoonmaken van de autoclaaf, een machine waarin C8 bij hoge temperatuur en onder druk wordt gemengd met andere chemicaliën. "Dan dook je met je hoofd erin om twee uur lang dat spul eraf te schrapen. Door de hitte kón je geen masker op. Het was net een sauna."

  Anton kreeg op 46-jarige leeftijd een hartinfact door een verstopte aorta. Sinds die tijd slikt hij pillen om zijn bloeddruk en cholesterol laag te houden. "Kwam het infarct door de C8 in mijn bloed? Ik weet het niet."

  Van Dupont heeft hij na zijn pensioen niets meer gehoord over de bloedtests. Dat vindt hij wrang. Zeker nu wereldwijd C8 aan banden wordt gelegd, omdat de stof zeer traag afbreekt in het lichaam en het milieu. Zijn vroegere werkgever hoort opnieuw gezondheidsonderzoek te doen, vindt hij: "Ik heb het recht om te weten of de C8 nog in mijn bloed zit. Dat is de plicht van Dupont."

 8. Arbeidsinspectie begint een onderzoek naar DuPont

  Ingrid de Groot / Peter Groenendijk
   

  ’Dingen die nu naar boven komen, zijn reden tot zorg’

  De arbeidsinspectie begint een onderzoek naar de DuPont-fabriek in Dordrecht. Werknemers zijn mogelijk ziek geworden doordat er jarenlang met de onveilige stof C8 is gewerkt, die wordt gebruikt bij de productie van de anti-aanbaklaag teflon.

  De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, begint het onderzoek onder meer naar aanleiding van stukken die deze krant de afgelopen dagen publiceerde. ,,De dingen die nu naar boven komen, zijn voor ons reden tot zorg,'' zegt woordvoerder Paul van der Burg. De Inspectie wil onder meer de resultaten zien van bloedonderzoeken die het bedrijf decennialang onder het eigen personeel liet uitvoeren.

  Medisch onderzoek
  ,,We gaan ook onderzoeken onder welke omstandigheden in de fabriek wordt gewerkt en in het verleden is gewerkt. En we gaan met het bedrijf praten over de gezondheidssituatie van werknemers en oud-werknemers. Als we er aanleiding voor zien, kunnen we het bedrijf gaan dwingen alle werknemers en oud-werknemers medisch te laten onderzoeken.''

  Deze krant ontdekte dat DuPont al sinds de jaren 70 het bloed van de eigen werknemers liet onderzoeken en dat het bedrijf zorgen had over de gevolgen van werken met C8. Toch ging het door met het gebruik van de stof. Toxicologen noemen de in die jarenlange bloedonderzoeken aangetroffen concentraties C8 nu extreem hoog en zorgwekkend.

  Geschrokken
  Ze stellen dat er een gerede kans is dat werknemers ziek zijn geworden door de hoge C8-concentraties in hun lichaam. Oud-werknemers zijn geschrokken van die bevindingen en willen alsnog medisch worden onderzocht op kosten van DuPont. ,,Er is een goede kans dat mensen gezondheidsschade hebben opgelopen.''  Jacob de Boer, hoogleraar milieuchemie en toxicologie, pleitte op basis van de nieuwe feiten voor een omvangrijk gezondheidsonderzoek onder de huidige én voormalige werknemers van de Teflonfabriek van DuPont, die tegenwoordig onder het concern Chemours valt.

  Maar het bedrijf, dat tegenwoordig opereert onder de naam Chemours, zei woensdag daar geen reden voor te zien. CDe Inspectie SZW houdt die mogelijkheid nu nadrukkelijk open. ,,Als we er aanleiding voor zien, geeft de wet ons de ruimte om Chemours tot een gezondheidsonderzoek te dwingen,'' zegt Paul van der Burg van de Inspectie.

  Een woordvoerder van het bedrijf spreekt in een reactie van 'onnodige zorgen' bij het personeel, veroorzaakt door artikelen in het AD. ,,Dupont heeft altijd zorgvuldig gehandeld, waarbij de gezondheid van werknemers en leden van de gemeenschap de grootst mogelijke aandacht heeft gekregen.''

  35.0000 mensen
  Voor de toxicologen gaat het onderzoek juist niet ver genoeg. De jarenlange uitstoot van C8 is zó omvangrijk en gevaarlijk geweest, dat volgens hen ook duizenden omwonenden gevaar liepen. ,,Alle inwoners van Sliedrecht en de Dordtse wijk De Staart moeten gescreend worden,'' zegt toxicoloog De Boer. Dat zijn ruim 35.000 mensen. Ook voormalig werknemers van de fabriek vinden dat. ,,Ook zij zijn mogelijk de dupe van de rotzooi bij Dupont,'' zegt Anton, die woensdag in deze krant zijn verhaal deed over 37 jaar dienstverband in de fabriek. ,,Laat DuPont zijn verantwoording nemen.''

  Hij is teleurgesteld in zijn oude werkgever, die zelf geen aanleiding ziet voor een gezondheidsonderzoek. ,,Dat de Inspectie er nu op duikt, vind ik gerechtigheid. DuPont heeft miljoenen aan ons verdiend, en nu kunnen we een schop onder onze kont krijgen.''

  'Gevolgen aanvaarden'
  Een andere werknemer, die niet met zijn naam in de krant wil, werkte jarenlang bij DuPont en was lid van de Ondernemingsraad. En hij wil het nog maar eens gezegd hebben: DuPont heeft ook genoeg goede dingen gedaan. ,,Maar de negatieve dingen laten ze nu gewoon zinken. Ze willen tijd winnen. Het gaat om geld, natuurlijk. Maar als je fouten maakt, moet je ook de gevolgen aanvaarden.''

  De oud-werknemer van de omstreden fabriek vindt het 'geweldig' dat de Inspectie SZW nu ingrijpt. ,,Het gaat om ons welzijn. DuPont duikt weg voor haar verantwoordelijkheid, en van de vakbond had ik ook meer verwacht. Nu komt er eindelijk druk op de ketel. Maar het is nog niet genoeg.''

  Een woordvoerder van Chemours benadrukt dat DuPont de veiligheid van de werknemers en de gemeenschap altijd de grootst mogelijke aandacht heeft gegeven. ,,We hebben daarbij nauw samengewerkt met het bevoegd gezag. Onze producten en onze werkwijze voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen die wereldwijd door wet- en regelgeving aan ons gesteld worden. We blijven de veiligheid van de medewerkers en de omgeving centraal stellen.'' 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *