Eerste proces-verbaal 2016 door Arbeidsinspectie

Nadat eind vorig jaar de eerste inspecteur van de Arbeidsinspectie was bedigd als Buitengewoon agent van Politie (Bavpol-er), heeft de inspecteur begin dit jaar al direct gebruik moeten maken van zijn nieuwe bevoegdheid. Hij heeft een bedrijf op Bonaire een proces-verbaal aangezegd. Het bedrijf was een jaar geleden al gewaarschuwd voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen.

Het betreft een bedrijf dat onder andere werknemers uitleent aan andere bedrijven. Het bedrijf zet daarvoor vaak vreemdelingen in, die vallen onder de Wet arbeid vreemdelingen. Het bedrijf heeft hiervoor een geldige tewerkstellingsvergunning nodig.

Bescherming lokale arbeidsmarkt
De Wet arbeid vreemdelingen heeft tot doel om de lokale arbeidsmarkt te beschermen en valse concurrentie door te goedkope arbeid tegen te gaan. Ook vreemdelingen die hier werkzaam zijn moeten worden beschermt als het gaat om onderbetaling en slechte omstandigheden. Illegale tewerkstelling wordt daarom streng aangepakt door de Arbeidsinspectie.
In dit geval is dan ook strafrechtelijk opgetreden door de Arbeidsinspectie.
Het proces-verbaal is aangeboden aan het OM, dat de zaak verder zal oppakken. Ook in het vervolg zal strenger worden opgetreden bij gevallen waarin waarschuwingen niet tot verbeteringen leiden.

Veiligheidsinspecteur niet verplicht
De laatste tijd krijgt de Unit SZW van RCN de vraag of een veiligheidsinspecteur ook in Caribisch Nederland een verplichting is. Dit omdat bedrijven in Aruba verplicht zijn om een veiligheidsinspecteur aan te nemen. Voor Bonaire, Saba en Sint Eustatius geldt deze verplichting niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *