Arbeidsinspectie gaat op in Inspectie SZW

Per 1 januari 2012 is de samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) van het ministerie van SZW in één inspectie een feit.Het ministerie start dan formeel met één inspectiedienst voor het hele terrein van SZW. Dat staat vermeld in een brief die minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bij deze mededeling is ook het Jaarplan 2012 gevoegd. In dit plan komt naar voren dat de inspectie volgend jaar veel aandacht gaat besteden aan agressie en geweld tegen werknemers met publieke functies. Uitgangspunt voor de controles is een nieuw stappenplan voor een goed beleid tegen agressie. Volgens SZW kunnen organisaties via internet (www.zelfinspectie.nl) zelf nagaan of hun aanpak hieraan voldoet of hoe ze dit kunnen verbeteren. Ook de Arbocatalogus VO (www.arbo-vo.nl) besteedt aandacht aan dit onderwerp. De inspectie gaat ook in 2012 controleren bij werkgevers die onder andere stagiairs laten werken.

Bron: www.avs.nl

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *