Werkgever en werknemer beide verantwoordelijk voor valrisico

bron:Beveiligingnieuws.nl

Het monteren van beveiligingscamera’s brengt soms grote risico’s met zich mee. Hetzelfde geldt voor gevelonderhoud. Gelukkig zijn er verschillende manieren om het valrisico te beperken. Gezekerd werken en het plaatsen van hangladders en hekken langs randen kan het verschil maken tussen veilig en onveilig werken.

Bij een valgevaar van meer dan 2,5 meter moeten voorzieningen worden getroffen die betrekking hebben op valbeveiliging. Als uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie blijkt dat de omstandigheden bij een hoogte kleiner dan 2,5 meter al gevaarlijk zijn, dienen ook hier voorzieningen ten behoeve van valbeveiliging worden getroffen. Bij de keuze van voorzieningen moet de arbeidshygiënische strategie worden gehanteerd. Bronaanpak is de meest gewenste oplossing en persoonlijke beschermingsmiddelen vormen de laatste optie. Deze strategie houdt dus in dat zoveel mogelijk moet worden geprobeerd om het probleem bij de bron weg te nemen.

Hangladder
Een veel gebruikte beveiliging is de hangladder. Hangladders kunnen rechtstreeks op een bestaand dak gemonteerd worden. Hangladders zijn er in verschillende typen en uit te breiden met werkbordessen. Overigens mogen hangladders tot maximaal 10 meter hoogte worden gebruikt. Boven de tien meter is een permanente trapvoorziening vereist. Ten behoeve van de veiligheid is het verplicht om een hangladder uit te rusten met een valbeveiligingssysteem zoals een harnas met borging.

Zorg zelf voor veiligheid
Op het gebied van valbeveiliging gelden terecht strenge eisen. En ook hier werkt dat twee kanten op; de werkgever heeft de verplichting om het aan te bieden, maar de werknemer is verplicht om de middelen dan ook werkelijk te gebruiken. Veilig werken betekent dat risico’s worden beperkt. Betreft het een persoonlijk beschermingsmiddel, zoals een veiligheidshelm, – bril en -schoenen, handschoenen, harnasgordel en adem-, gehoor-, knie- en schouderbescherming dienen gebruikt te worden.
Een val van hoogte is nog steeds het meest voorkomende bedrijfsongeval. Blootstelling aan valgevaar is te verminderen door zo veel mogelijk voorbereidend werk al op de grond te verrichten. Zo hoeft men minder tijd op hoogte door te brengen en wordt het aantal risicovolle handelingen ingeperkt. Zelf voortdurend nadenken voor de eigen veiligheid biedt de beste bescherming.

Meer informatie is te vinden op www.kooiladderspecialist.nl/hangladders

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *