Aantal visverwerkers in Flevoland werken niet eerlijk en onveilig

Bron: InspectieSZW

Visverwerkers in Flevoland laten hun medewerkers niet veilig werken. Daarnaast betalen ze vermoedelijk niet het loon uit dat ze behoren te krijgen. De uitzendbureaus die door de visverwerkers worden ingehuurd spelen hier ook een kwalijke rol in.

De Inspectie SZW controleerde onlangs samen met de Nationale Politie drie visverwerkers in de provincie Flevoland. Alle drie de bedrijven maakten zich schuldig aan onveilig en oneerlijk werken.

De Inspectie constateerde onder meer dat werknemers niet de verplichte beschermende kleding droegen. Ook ontbraken afschermingen bij machines en andere veiligheidsvoorzieningen. Het ontbreken hiervan kan bij een ongeval tot ernstige lichamelijke schade leiden. De Inspectie heeft in totaal 16 waarschuwingen voor onveilig werken gegeven. In één geval moest een deel van de productie tijdelijk worden stilgelegd.

Ook op het terrein van eerlijk werken constateerde de Inspectie SZW diverse mogelijke overtredingen. Bij de controles zijn ook medewerkers van twee verschillende uitzendbureaus bevraagd. Bij beide uitzendbureaus vermoedt de Inspectie onderbetaling en waarschijnlijk ook onterechte inhoudingen op het loon. Bij één visverwerker bleek dat het personeel van één van de twee uitzendbureaus vermoedelijk veel te lange werkdagen maakten.

De uitzendbureaus die personeel leverden aan de visverwerkers zullen de komende tijd door de Inspectie op onderbetaling, de tewerkstelling van vreemdelingen en specifieke wetgeving gericht op uitzendbureaus worden gecontroleerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *