Is werkgever aansprakelijk voor ongevallen bij mobiel werken?

In hoeverre is de werkgever verantwoordelijk voor medewerkers die buiten kantoor werken en daar een ongeval krijgen? Of onderweg in het woon-werkverkeer. In welke gevallen is de werkgever wel, of juist niet aansprakelijk?

6 uitspraken op een rij.

Werknemers proberen met enige regelmaat de schade te verhalen op hun werkgever als zij een ongeval krijgen op weg naar het werk.

1.Vervoermiddel van de werkgever
Een chauffeur van een ambulance krijgt, als hij met dit voertuig van huis naar zijn werk rijdt, een ernstig ongeval. Hij claimt de schade bij zijn werkgever. De kantonrechter wijst de vordering af, het gerechtshof kent die toe.
2.Ongeval op stoep kantoor
Een werkneemster krijgt voor de deur van de personeelsingang een ongeval en wil de schade verhalen op haar werkgever. De rechter meent dat dit geen dienstongeval is. Het ongeval gebeurde immers vóór aanvang van het werk op de openbare weg.
3.Gebak halen tijdens werktijd
Een werkneemster gaat samen met een collega gebak halen tijdens werktijd. Ze doen dat met een dienstauto. Buiten hun schuld raken zij betrokken bij een ongeval, waaraan de werkneemster een whiplash overhoudt. Zij eist van haar werkgever vergoeding van alle kosten en schade, omdat het een dienstongeval betrof. Terecht?
4.Ongeval door gladheid: werkgever niet aansprakelijk
Op een winterse dag komt een werkneemster op weg naar haar werk ten val op een bospad. De schade probeert zij te verhalen op haar werkgeefster. De Rechtbank oordeelt dat de werkgeefster noch aansprakelijk is op grond van haar zorgplicht voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, noch op grond van een onrechtmatige daad. De Hoge Raad komt op 16 november 2001 tot eenzelfde oordeel.
5.Ongeval door gladheid: werkgever wel aansprakelijk
De rechter oordeelt anders in deze zaak, waarin een werkneemster op weg naar haar werk met haar fiets ten val komt door gladheid. De rechter hecht in deze zaak met name waarde aan het feit dat de werkgever niet had gewaarschuwd voor de gevaren van het reizen met de fiets bij plaatselijk optredende gladheid. En aan het feit dat de werkgever niet had gezorgd voor een deugdelijke verzekering voor de gevolgen van een dergelijk ongeval. Dat hoort volgens de rechter bij goed werkgeverschap.
6.Zorgplicht versus goed werkgeverschap
Overigens blijkt uit de jurisprudentie ook dat een werkgever weliswaar voldaan kan hebben aan zijn zorgplicht voor voor veilige werkomstandigheden, maar dat hij toch aansprakelijk kan worden gehouden voor de geleden schade op basis van ‘goed werkgeverschap’. Dat is bijvoorbeeld het geval in deze zaak, waarin een werkneemster van een thuiszorginstelling, op weg naar een cliënt, met haar fiets ten val komt wegens gladheid. Zowel de kantonrechter als het Hof vinden dat de werkgever niet aansprakelijk is wegens het verzaken van zijn zorgplicht voor veilige werkomstandigheden. Het fietsen gebeurde weliswaar in het kader van het opgedragen werk, maar een werkgever kan op die activiteit nu eenmaal geen toezicht houden. Evenmin was er bij dit ongeval sprake van omstandigheden die een specifieke fiets(veiligheids)instructie vereisten. Maar de werkgever was volgens de rechter wél aansprakelijk voor het schenden van de eisen van goed werkgeverschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *