Volledige reactie ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

"In Nederland zijn werkgevers verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor hun werknemers. Zij moeten bijvoorbeeld hoge werkdruk, fysiek te zwaar werk, blootstelling aan gevaarlijke stoffen en andere onveilige werksituaties voorkomen.

Voor een werkgever zijn werknemers hun kostbaarste bezit. Het algemene beeld is dat de meeste werkgevers dat heel goed beseffen. Zij zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Maar helaas zijn er altijd werkgevers die hier geen boodschap aan hebben en die hun mensen op de werkvloer in gevaar brengen.
Daarnaast zijn er bedrijven die hun personeel graag willen beschermen, bijvoorbeeld tegen gevaarlijke stoffen, maar die niet goed weten hoe ze dit kunnen doen. Daarom ondersteunt het ministerie van SZW bijvoorbeeld een project van de Longalliantie om kennis over de risico's van werken met gevaarlijke stoffen te vergroten. Ook is er een speciale website waar werkgevers terecht kunnen voor allerlei informatie en hulp bij veilig werken met gevaarlijk stoffen: www.gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl
Het kabinet ziet bij het voorkomen van beroepsziekten ook een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfsarts. Daarom zijn eind vorig jaar een aantal maatregelen genomen:
– Elke werkgever moet een contract hebben met een arbodienst of een bedrijfsarts.
– Iedere werknemer moet toegang hebben tot de bedrijfsarts en de werkgever moet zijn werknemers een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek aanbieden.
– Een werknemer moet altijd een second opinion kunnen krijgen als hij twijfelt over het oordeel van de bedrijfsarts.
– Bedrijfsarts en medezeggenschap moeten overleggen over de maatregelen in het bedrijf om gezond en veilig te kunnen werken.
– Bedrijfsartsen zijn verplicht om beroepsziekten te melden en moeten altijd een werkplekonderzoek kunnen doen.
Daarbij stelt de minister komend voorjaar een kwartiermaker aan die gaat kijken naar de instroom van bedrijfsartsen.
Ook op Europees niveau vragen we aandacht voor het voorkomen van beroepsziekten. Zo organiseren we in het kader van het Nederlands Europees voorzitterschap een conferentie over Europese afspraken over het werken met kankerverwekkende stoffen.
Daarnaast heeft de Inspectie SZW een rol. Zij communiceren over de risicos en werken samen met brancheorganisaties. Ook inspecteren zij op de werkvloer en treden ze op tegen werkgevers die hun werknemers onvoldoende beschermen. Daarvoor is het ook belangrijk dat werknemers het melden bij de Inspectie SZW als ze onder onveilige omstandigheden moeten werken."

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *