Nog te veel overtredingen op kleine bouwplaatsen

Het aantal overtredingen op kleinere bouwlocaties neemt de afgelopen jaren langzaam af van 84% naar 74%. De Inspectie SZW zet echter wel steeds zwaardere handhavingsinstrumenten in. Duidelijk is dat ondanks alle acties in deze sector het aantal overtredingen en ongevallen nog steeds hoog is. Veilig werken op hoogte in de bouw en het voorkomen van valgevaar vraagt om continue aandacht en alertheid van alle betrokken partijen.

Tijdens de laatste controle van mei tot juni vorig jaar zijn 460 bouwlocaties genspecteerd. Op 340 locaties (74%) was er sprake van n of meer overtredingen. In totaal zijn 514 overtredingen geconstateerd. Het grootste aantal overtredingen (305, 59%) betreft het niet goed voorkomen van valgevaar. Ook (rol)steigers worden niet overal goed gebruikt.

De Inspectie SZW heeft het vigerende handhavingsbeleid strikt toegepast en heeft dus steeds zwaardere handhavingsinstrumenten ingezet. In 330 gevallen werd het werk stilgelegd, waarbij in 150 gevallen een boete werd aangezegd omdat er daadwerkelijk werd gewerkt. De Inspectie SZW constateert dat de combinatie van frequente inspectieacties, technische ontwikkelingen en de inzet van voorlichting, niet voldoende is om het aantal overtredingen en ongevallen sterk terug te dringen. Veilig werken op hoogte in de bouw en het voorkomen van valgevaar vraagt om continue aandacht en alertheid van alle betrokken partijen.

De Inspectie SZW controleert jaarlijks of ladders, trappen en rolsteigers op kleinere bouwlocaties veilig en goed worden gebruikt. Er gebeuren met deze alledaagse arbeidsmiddelen op bouwterreinen nog steeds veel ongevallen. Gemiddeld komen daarbij vijf mensen om het leven en houden tientallen bouwvakkers blijvend letsel over door een val van een ladder of steiger. De Inspectie zal deze sector blijven controleren en zal hard optreden tegen die bedrijven die consequent de Arbowet niet of onvoldoende naleven.

Persbericht Inspectie SZW, 21 januari 2016

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *