Verhoogde kans op kanker voor brandweer

Door frequenter blootstelling aan asbest hebben Amerikaanse brandweerlieden vaker tumorvorming aan de longvliezen (mesothelioom) dan dan overige bevolking. Een studie uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor beroepsveiligheid- en gezondheid (NIOSH) toonde aan dat brandweermannen een grotere aanwezigheid van kanker hebben aan luchtwegen, spijsvertering- en urinesystemen.

Aan het onderzoek deden 30.000 brandweermannen mee en is hiermee een van de grootste onderzoeken naar kanker onder brandweer. De resultaten blijken overeen te komen met eerder onderzoek naar kanker bij brandweer.

De NIOSH pleit voor aanpassing van de wetgeving op basis waarvan brandweerlieden eerder recht krijgen op compenserende regelingen bij ziekte.

Andere kankerverwekkende stoffen waaraan brandweer wordt blootgesteld zijn: dieseldampen, benzine, formaldehyde en verschillende verbrandingsstoffen in de rook. Brandweerlieden hebben tijdens het werk verhoogde kans op blootstelling aan deze stoffen. Via inademing, opname door de huid of besmetting van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Een aantal eenvoudige maatregelen kan de kans op besmetting verkleinen:

– douchen na een blusactie
– gebruik van ademhalingsapparatuur
– grondige reiniging en ontsmetting van persoonlijke beschermingsmiddelen (kap en helm) (verwijderen van roet en fijnstof)
– bewaren van PBM in afgesloten opslagruimtes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *