Veiligheidscultuur hoog op agenda spoorbedrijven en inspectie

bron:Haventransport.nl

Deze week ondertekenden 24 spoorbedrijven, de European Railway Agency (ERA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de ‘European Railway Safety Culture Declaration’.

Hiermee zetten spoorbedrijven de belangrijke stap om het maken van fouten op de werkvloer bespreekbaar te maken én te melden.

Inspecteur-generaal Van den Bos: “Ik vind het belangrijk dat de spoorsector gemaakte fouten meldt. En dat er een cultuur is waar geleerd wordt van fouten. Want de verantwoordelijkheid voor veiligheid op het spoor ligt primair bij de spoorsector. Juist daarom is het nodig dat de medewerkers in de spoorsector open zijn over de risico’s die zij zien in hun werk of over de menselijke fouten die worden gemaakt. En, tot slot, dat de spoorsector haar kaarten open op tafel legt wanneer er risico’s zijn, zelfs wanneer deze niet tot een incident hebben geleid”.

ILT in gesprek over veiligheidscultuur

De ILT vindt veiligheid op het spoor belangrijk. Daarom gaat de inspectie in gesprek met de sector over hoe men leert van fouten en op welke manier medewerkers ruimte hebben om verbeteringen door te voeren. Daarnaast richt de inspectie zich op: de kwaliteit- en veiligheidsbeheersystemen, een stelsel van erkenning of certificering en toezicht door derden en een verbetering van de veiligheid op actuele risico-onderwerpen. Denk aan de aanbesteding van onderhoud van infrastructuur en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Inhoud sectorbijeenkomst

50 vertegenwoordigers van 35 spoorbedrijven spreken elkaar dinsdagmiddag over de veiligheidscultuur. De voormalig manager van Shell Moerdijk, Paul Buijsingh, deelt zijn ervaring over investeringen in de veiligheidscultuur. Onderzoeker Gerard Zwetsloot geeft een toelichting op de innovatieve management benaderingen voor veiligheid en gezondheid. Het verhaal van Tina Hughes raakt alle aanwezigen wanneer zij vertelt over het dodelijke ongeval van haar dochter en vriendin bij het oversteken van een spoorwegovergang en het juridische gevecht hierover met de Britse spoorinfrabeheerder Network Rail. Aan het eind van de bijeenkomst ondertekenen 24 bedrijven de ‘European Railway Safety Culture Declaration’, onder begeleiding van European Railway Agency directeur Josef Doppelbauer en Inspecteur-generaal Jan van den Bos van de ILT.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *