Veiligheid integraal benaderd

De Arbowet verplicht opdrachtgevers een veilige en gezonde arbeidsplaats te garanderen en daar, in hun ontwerp rekening mee te houden. De inspectie SZW heeft op 22 december 2015 de resultaten gepubliceerd van inspecties in de Grond-, Weg- en Waterbouw. 58 aanbestedingen zijn bekeken op drie kernrisico’s: fysieke belasting, aanrijdgevaar en blootstelling aan verontreinigde grond. Bijna de helft was onder de maat.

Actie voor meer veiligheid en gezondheid
Dit moet beter! Als onderdeel van het bouwproces trekken we ons dit aan en nemen we actie om veiligheid en gezondheid  beter neer te zetten als integraal onderdeel van ons advies en dagelijks werk. De resultaten van Inspectie SZW zijn hiervoor een goed handvat.

Systeem- en ketendenken van initiatief tot gebruik
Opdrachtgevers hebben baat bij een ontwerp dat doordacht is en daardoor veilig kan worden gerealiseerd en veilig kan worden onderhouden. Een goed voorbeeld is Rijkswaterstaat dat 13 veiligheidsthema’s heeft benoemd die terugkomen in de verschillende facetten en fasen van het bouwproces.

Het integraal veiligheidsprogramma van Rijkswaterstaat vraagt om systeem- en ketendenken van initiatief tot het gebruik en zelfs sloop van het object. En maakt alle betrokkenen bewust. Ook het zogenaamde BLVC plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) is een goed instrument om veiligheid meer integraal te verankeren in het bouwproces.

Veiligheid verder geïntegreerd
Als ingenieursbureaus willen we met onze kennis en expertise in het bouwproces veiligheid verder integreren en uitdragen. In de keten zijn voldoende instrumenten waarmee een belangrijke en duurzame bijdrage geleverd kan worden aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn in het bouwproces.

Als ingenieursbureaus willen we hierbij het voortouw nemen en in onze projecten voldoende aandacht vragen voor een integrale benadering van veiligheid en gezondheid in het bouwproces. Samen met de ketenpartners moeten we afstappen van standaard veiligheidsplannen. Hiervoor moet, zoals in het bouwproces wordt omschreven, wel voldoende ruimte en gelegenheid voor gemaakt worden. Iedereen heeft hier een bijdrage in te leveren.

Lees ook hier rapport van inspectie SZW over veiligheid in de GWW sector.

Auteur:  25 maart 2016 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *