Pesten op het werk strafbaar delict?

25 maart 2016
Pesten op het werk komt regelmatig voor. Het is belangrijker om te voorkomen dat mensen op hun werkplek worden gepest, dan om ervoor te zorgen dat de dader streng wordt gestraft. Dat vindt minister Asscher van SZW.

Pesten op het werk strafbaar delict?

De bewindsman vindt het nodig om pesten op het werk verder terug te dringen. Maar het is volgens Asscher nog maar de vraag of het als zelfstandig delict strafbaar moet worden gesteld. Asscher reageert hiermee op vragen van de Tweede Kamer of pesten in het wetboek van strafrecht kan worden opgenomen.

Volgens Asscher kunnen de ernstige vormen van treiteren al worden aangepakt. De minister zet vooral in op het voorkomen van pesten op de werkvloer. Het belangrijkst is een goed en veilig klimaat op het werk om te verhinderen dat het zo ver komt.

Nut en noodzaak van straffen

Asscher gaat hierover opnieuw in gesprek met werkgevers en bonden. Daarbij zal ook worden gekeken naar nut en noodzaak van het strafbaar stellen van pesten als strafbaar delict. Naar schatting een half miljoen Nederlanders wordt op de werkvloer gepest. In 2015 was er een landelijke campagne tegen pesten.

Boete

Bedrijven die het laten afweten als het gaat om het terugdringen van pesterijen op het werk, lopen het risico op een boete van de Inspectie SZW. Een woordvoerder van de inspectie laat weten dat het nog geen enkele keer nodig is geweest om een bedrijf hiervoor te beboeten. Wel hebben bedrijven waarschuwingen gekregen .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *