Veilig ontwerp wordt issue

28-06-2011

Over de veiligheid en bereikbaarheid van gebouwen voor wat betreft schilderwerk gaat het vooreerst niet, maar toch is een belangrijke stap gezet rond veilig ontwerpen: er komt een samenwerking om architecten en ontwerpers al bij het ontwerp rekening te laten houden met arbeidsomstandigheden.

Wanneer de opdrachtgever en architect al bij het ontwerp rekening houden met risicofactoren als fysieke belasting, valgevaar en stof, kan dat de arbeidsomstandigheden verbeteren. Werkgevers, werknemers, ontwerpers en hun opdrachtgevers hebben daarom afspraken gemaakt voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de ontwerpfase. Partijen De verschillende partijen uit de bouwkolom gaan de komende jaren samenwerken om zo een belangrijke impuls te geven aan het gezond en veilig ontwerpen.

In het project participeren Aedes en de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) samen met Bouwend Nederland, FNV Bouw en CNV Vakmensen. Zij krijgen ondersteuning van Arbouw, Aboma en de Arbeidsinspectie. Inventariseren, toetsen De bedoeling is om samen instrumenten te ontwikkelen, begeleiding aan te bieden en kennis te verspreiden. In de tweede helft van dit jaar wordt een model gemaakt om de arborisico’s verbonden aan de ontwerpfase te inventariseren. Ook wordt een toetsingsinstrument ontwikkeld waarmee de gebruiker kan controleren of de risico’s voldoende zijn weggenomen. Arbeidsrisico’s De instrumenten zullenvolgens de stichting Arbouw de ontwerpers helpen bij het maken van arbovriendelijke keuzes. Dat is goed voor de aannemers en hun personeel, omdat de risico’s al in een vroeg stadium worden beperkt. Het is ook goed voor de ontwerpende partijen, omdat zij met deze instrumenten beter aan hun wettelijke verplichtingen kunnen voldoen. Dit betreft het opstellen van een V&G-plan, het inventariseren van de arborisico’s en het doen van suggesties voor maatregelen. Bewustwording Naast de ontwikkeling van instrumenten willen de deelnemende organisaties ook de bewustwording vergroten. Aannemers, ontwerpers en opdrachtgevers moeten zich sterker dan voorheen bewust zijn van de kansen die een gezond en veilig ontwerp biedt. Regionale bijeenkomsten in 2012 zullen hieraan bijdragen. Tijdens deze bijeenkomsten zal over het onderwerp worden gediscussieerd en de kennis uit het project verspreid. Deze kennis komt grotendeels uit bestaand onderzoek en wordt aangevuld door praktijksessies waarin bouwbedrijven, opdrachtgevers en architecten intensief worden begeleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *