VEILIG IS HEILIG: DRIE TIPS VOOR WERKEN MET MACHINES

Ondanks alle bepalingen gaat er nog vaak veel mis bij het werken met machines. Daarom drie basistips om veilig met machines te werken. Met bij elke tip een stuk jurisprudentie over een zaak waarin dat toch niet goed lukte.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit verplicht werkgevers om veiligheids- en gezondheidsrisico’s op het werk te onderzoeken. Meer specifiek verplicht de Machinerichtlijn de fabrikanten van apparaten en machines (deze vallen onder de zogeheten arbeidsmiddelen) met het ontwerp van hun producten veiligheids- en gezondheidsrisico’s te vermijden. Over het nog resterende risico van de machines moeten zij de gebruikers informeren.

 

1. Stel een goede RI&E op

De werkgever moet de gevaren en risico’s vaststellen die voortkomen uit de keuze voor en het gebruik van arbeidsmiddelen in een RI&E-arbeidsmiddelen.

Het kan bij die risico’s bijvoorbeeld gaan om snij-, knel- en pletgevaar, straling, geluid of elektrische veiligheid. Welk risicotype een rol speelt, hangt af van het specifieke arbeidsmiddel en de wijze van gebruik.

 

Bij grondwerkzaamheden in een pand in hartje Amsterdam werkt men met een graafmachine met dieselmotoraandrijving. Zonder adequate ventilatie bestaat er kans op blootstelling aan DME (dieselmotorenemissie) en metallisch kwik. De risico’s zijn bekend, maar een RI&E ontbreekt.

 

2. Keur en inspecteer tijdig

Bij bepaalde veiligheidsaspecten neemt het risico toe door niet of niet tijdig inspecteren en keuren.

Werknemers kunnen met behulp van een checklist op gezette tijden hun eigen werkplek controleren. Daarnaast leent deze checklist zich goed voor het uitvoeren van een algemene inspectie.

 

Een werknemer raakt met zijn duim bekneld onder een drukpers. De Arbeidsinspectie komt tot de conclusie dat de werkgever er onvoldoende voor heeft gezorgd dat de afstandsbediening van de pers in een goede staat van onderhoud verkeert.

 

3. Zorg voor de juiste machine op de juiste plek

Al bij de aanschaf van de machines is het mogelijk om rekening te houden met de risico’s voor de gezondheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geluidsniveau van de machine. Door bewust te kiezen kan de gebruiker geluidsoverlast en gehoorschade voorkomen bij hem zelf en bij medewerkers in de werkomgeving.

 

Een lawaaidove beroepscellist stelt zijn werkgever aansprakelijk voor materiële en immateriële schade door de geluidsoverlast tijdens de repetities en concerten van het orkest. Hij krijgt gelijk en daarmee een schadevergoeding van zijn werkgever.

 

overgenomen van: http://www.arbo-online.nl/nieuws/veilig-is-heilig-drie-tips-voor-werken-met.418059.lynkx?thema=Arbeidsmiddelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *