Vakbonden: Arbeidsinspectie moet beter

Vakbonden FNV, CNV en VCP luiden in een brief aan de Tweede Kamer de noodklok over de beperkte capaciteit, kennis en werkwijze van de Inspectie SZW.

De bonden doen dit naar aanleiding van een onderzoek dat is verricht door de internationale arbeidsorganisatie ILO. De organisatie door een aantal aanbevelingen over het functioneren van de Inspectie SZW. De ILO beveelt aan dat er meer inspecties worden verricht en de inspecteurs worden bijgeschoold op het terrein van chemische stoffen en psychosociale risico's op het werk.

Daarnaast constateert de ILO dat er te weinig onaangekondigde inspecties zijn en te weinig inspecties plaatsvinden bij het MKB. Het systeem voor de rapportage van beroepsziekten toont gebreken en stelt de Inspectie SZW niet in staat om accuraat op te treden. Ook worden basale wettelijke bepalingen voor preventief beleid niet nageleefd, zoals het verplicht aanstellen van een preventiemedewerker en het uitvoeren van een risico-inventarisatie.

Meer inspecteurs, meer kennis

Maurice Limmen, voorzitter CNV: 'De Nederlandse overheid is veel te ver doorgeschoten in het bezuinigen op haar inspectiedienst. Dat is naïef. Zo langzamerhand is de kans om door de bliksem te worden getroffen groter dan dat een bedrijf gecontroleerd wordt door de arbeidsinspectie. Om kwaadwillende bedrijven aan te pakken, heb je een goede toezichthouder nodig die in staat is om onverwachte inspecties uit te voeren. Daarvoor zijn gewoon meer inspecteurs nodig.'

De vakcentrales willen dat de Inspectie SZW opnieuw wordt opgetuigd tot een professionele organisatie. De Nederlandse overheid zal meer werk moeten gaan maken van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden.

Lees ook: Veel mis met arbo scheepsbouw

Een gedachte over “Vakbonden: Arbeidsinspectie moet beter”

 1. Nederlandse arbeidsinspectie is slechtste jongetje van de klas
  door Eindredactie TotaalTrans / op 17 december 2014 om 09:30 /
  UTRECHT – De Nederlandse arbeidsinspectie is volgens FNV-voorzitter Ton Heerts in Europa het slechtste jongetje van de klas met slechts één arbeidsinspecteur per 30.000 werknemers. Vakcentrales FNV, CNV en VCP maken zich dan ook grote zorgen over de beperkte capaciteit, kennis en werkwijze van de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). In een brief vragen de vakcentrales aan de Tweede Kamer om de regering op te roepen maatregelen te nemen ter verbetering van de Inspectie SZW.

  Ton Heerts, voorzitter FNV: ‘Daartegenover sterven er jaarlijks 3.000 mensen door werk. Zolang er werkgevers zijn die hun verantwoordelijkheid niet nemen als het gaat om ziekmakende werkplekken, hebben we een slagvaardige arbeidsinspectie nodig die deze bedrijven aanpakt.’

  Onderzoek
  De internationale arbeidsorganisatie ILO heeft, na een klacht van de Nederlandse vakcentrales, onderzoek verricht naar de Nederlandse Inspectie SZW. In een rapport doet de ILO een reeks aanbevelingen over het functioneren van de Inspectie SZW. De ILO beveelt aan dat er meer inspecties worden verricht en de inspecteurs worden bijgeschoold op het terrein van chemische stoffen en psychosociale risico’s op het werk.

  Daarnaast constateert de ILO dat er te weinig onaangekondigde inspecties zijn en te weinig inspecties plaatsvinden bij het MKB. Het systeem voor de rapportage van beroepsziekten toont gebreken en stelt de Inspectie SZW niet in staat om accuraat op te treden. Ook worden basale wettelijke bepalingen voor preventief beleid niet nageleefd, zoals het verplicht aanstellen van een preventiemedewerker en het uitvoeren van een risico-inventarisatie.

  Meer inspecteurs, meer kennis
  Maurice Limmen, voorzitter CNV: ‘De Nederlandse overheid is veel te ver doorgeschoten in het bezuinigen op haar inspectiedienst. Dat is naïef. Zo langzamerhand is de kans om door de bliksem te worden getroffen groter dan dat een bedrijf gecontroleerd wordt door de arbeidsinspectie. Om kwaadwillende bedrijven aan te pakken, heb je een goede toezichthouder nodig die in staat is om onverwachte inspecties uit te voeren. Daarvoor zijn gewoon meer inspecteurs nodig.’

  Nieuw optuigen
  Reginald Visser, duovoorzitter VCP: ‘Overbelasting van werkenden is een groeiend maatschappelijk probleem. Te veel mensen kampen met werkstress, veelal eindigend in een burn-out. Voldoende aantallen SZW-inspecteurs met de nodige kennis van zaken dienen misstanden te signaleren en die bij de desbetreffende werkgever aan te kaarten. Deze werkwijze zal de overbelasting van werknemers kunnen doen verminderen.’

  De vakcentrales willen dat de Inspectie SZW opnieuw wordt opgetuigd tot een professionele organisatie. De Nederlandse overheid zal meer werk moeten gaan maken van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. (Bron: FNV)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *