Tot zes keer meer ernstige arbeidsongevallen bij kleinere bedrijven

Bron: Bouwenuitvoering.nl; door Gerard Vos in Varia

De verslapping van het veiligheidsbewustzijn, de werkdruk en het gebrek aan een risico-inventarisatie en evaluatie zijn de grootste redenen voor ongevallen.

Een open aanspreekcultuur is essentieel

Arbeidsongevallen zijn een groot probleem in veel sectoren; uit de laatste cijfers van de Inspectie SZW waren er 4474 ongevallen in 2019, waaronder 69 dodelijke slachtoffers.

Ieder jaar wordt het belang van veilig werken benadrukt; toch blijkt uit verschillende bronnen dat er in kleine bedrijven nog opvallend meer ongevallen gebeuren dan bij grote bedrijven. Maar waarom? Paul Bongenaar van VCA-Cursus: “De verslapping van het veiligheidsbewustzijn, de werkdruk en het gebrek aan een risico-inventarisatie en evaluatie zijn de grootste redenen.”

Weinig verbeteringen

Je loopt meer kans op een ernstig arbeidsongeval als je bij een klein tot middelgroot bedrijf werkt. Het Rapport Staat van arbeidsveiligheid 2018 geeft aan dat er per honderdduizend werknemers respectievelijk 64 en 47 zware ongevallen bij kleine bedrijven en middelgrote bedrijven gebeuren. Grote bedrijven met meer dan honderd werknemers doen het stukken beter met slechts elf ongevallen.

Deze opvallende tendens trekt zich door in 2019; volgens de nieuwste cijfers van de Inspectie SZW gebeuren er 67 en 45 ernstige ongevallen per honderdduizend werknemers bij kleine en middelgrote bedrijven. Ook in 2019 doen grote bedrijven het uitdrukkelijk beter met amper tien ongevallen per honderdduizend werknemers. Maar ondanks alle maatregelen en investeringen, zien we nog niet veel verbeteringen. Waarom gaat het vaker fout bij kleinere bedrijven?

Verschillende redenen

Er zijn verschillende redenen waarom ernstige ongevallen vaker voorkomen bij kleine bedrijven, gaande van werkdruk tot het niet correct reageren op onverwachte situaties. Paul Bongenaar van VCA-Cursus licht toe: “Het start met het hebben van de juiste kennis en deze weten toe te passen in praktijksituaties, maar om arbeidsongevallen uit te sluiten, is het belangrijk dat bedrijven een echte veiligheidscultuur creëren waarbij regelgeving en gevaren steeds opnieuw worden benadrukt. Weten hoe je ongevallen voorkomt of wat je moet doen als er iets mis gaat, is méér dan alleen theoretische kennis. Daarom is het erg belangrijk dat elk bedrijf aan risico-inventarisatie en evaluatie doet.”

Bewustzijn

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat een van de grootste faalfactoren waardoor ongevallen gebeuren het gebrek aan veiligheidsbewustzijn is. Bongenaar: “Een open aanspreekcultuur is essentieel, waarbij je met elkaar continu werkt aan het verbeteren van de veiligheidscultuur.”

Tips

In de volgende jaren moet er dus stevig worden ingezet op voorlichting, zodat alle bedrijven hun risico-inventarisatie en evaluatie op orde hebben. Bongenaar geeft deze tips nog mee: “Om de veiligheid in een organisatie te verbeteren, moet het goede voorbeeld van bovenaf komen. Er moet worden geïnvesteerd en iedereen moet zich aan de veiligheidsregels houden en anderen aanspreken als dit niet gebeurt.”

en goede manier om het gedrag van werknemers te beïnvloeden, is door veilig gedrag te belonen én door medewerkers te laten meedenken en potentieel gevaarlijke situaties te laten aangeven. “Wanneer alles goed loopt, is het belangrijk om resultaten te vieren. Posters ophangen of trakteren op gebak doet het altijd goed.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *