Steeds meer gehoorschade in Nederland

Gehoorschade door beroepsmatige blootstelling aan lawaaibronnen is n van de meest gemelde beroepsziekten in Nederland. Hoe staat het in uw organisatie?

Omdat beroepsziekten en bedrijfsongevallen aan de orde van de dag zijn, is het 28 april Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Werkgevers dienen werknemers immers te beschermen tegen schadelijke invloeden van het werk en de werkomgeving.

Gehoorschade in de top 3
Uit de Kerncijfers beroepsziekten 2015 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten blijkt dat gehooraandoeningen n van de beroepsziektes is die het meeste voorkomen. Alleen psychische aandoeningen en aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat komen vaker voor. In Nederland, maar ook in Belgi, Spanje en Zwitserland is de beroepsslechthorendheid gestegen. In de overige Europese landen daalde de incidentie.

Hoofdpijn
Blootstelling aan lawaai kan leiden tot blijvende gehoorschade, maar het kan ook hoofdpijn, extra vermoeidheid en concentratieverlies veroorzaken. Geluid is schadelijk bij een geluidsniveau van 80 dB(A) of hoger en bij kortdurende pieken met een geluidsniveau van 140 dB of hoger.

Voorkomen is beter dan genezen
Maatregelen om medewerkers zoveel mogelijk te beschermen zijn dan ook noodzakelijk. Denk aan:
1.Onderzoek naar technische mogelijkheden om geluid te reduceren, dempende materialen voor machines, afscheidingsmogelijkheden van geluidsbronnen of vervanging van lawaaiige machines.
2.Duidelijke voorlichting met verplichte aanwezigheid.
3.Markering van de betreffende afdelingen met gebodsborden gehoorbescherming verplicht.
4.Toezien op het gebruik van gehoorbeschermingsmiddelen zoals earplugs, oordoppen op maat of gehoorkappen.
5.Periodiek gehooronderzoek bij de betreffende medewerkers om veranderingen tijdig te meten.

Hoe meet je het?
Wilt u weten hoe het staat met de geluidsbelasting in uw organisatie? Of blijkt uit de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) dat uw organisatie te maken heeft met geluidsbelasting? Dan kan via een verdiepende RI&E een geluidsonderzoek worden uitgevoerd. Daarin wordt onder meer gekeken naar de dagblootstelling van uw medewerkers en naar de geluidsbronnen. Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met M. Wong, adviseur/arbeidshyginist van HumanCapitalCare via m.wong@humancapitalcare.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *