Staatssecretaris Van Ark zet in op het verbeteren van de naleving van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Bron: MKbasics.nl

Jaarlijks overlijden er zo’n 4100 mensen door arbeidsongevallen of beroepsziekten. Dat aantal moet omlaag, vindt staatssecretaris Van Ark. Ze maakt zich vooral zorgen over het nalevingspercentage van de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), met name onder het midden- en kleinbedrijf (MKB). Daarom is ze gestart met een meerjarenplan voor de verbetering van de naleving van RI&E.

Veel bedrijven zonder (goede) RI&E

“Het is van groot belang dat werkgevers te allen tijden inzicht hebben in de aanwezige risico’s op de werkvloer, zodat zij op basis daarvan een gedegen arbobeleid kunnen vormgeven.”, schrijft Van Ark in een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. De RI&E is daarvoor het instrument. Helaas hebben veel bedrijven (nog) geen (goede) RI&E, blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW:

  • Minder dan de helft van de bedrijven heeft een RI&E. Het gaat hierbij vooral om kleinere werkgevers.
  • Ongeveer 1 op de 5 werknemers werkt in een bedrijf zonder RI&E.
  • Van de bedrijven met een RI&E heeft slechts een klein deel álle belangrijke risico’s geïnventariseerd.
  • Van de bedrijven zonder RI&E weet de helft niet dat het wettelijk verplicht is.

Knelpunten voor MKB

Van Ark heeft een verkennende analyse laten uitvoeren naar de knelpunten in de praktijk bij bedrijven die over een RI&E beschikken. Uit de analyse blijkt dat vooral kleine werkgevers knelpunten ervaren bij het kwalitatief goed uitvoeren van de wettelijke verplichting. Zij vinden de informatievoorziening niet laagdrempelig en eenduidig genoeg. Daarnaast vinden zij de branche-instrumenten niet altijd gebruiksvriendelijk en soms van onvoldoende kwaliteit.

RI&E-meerjarenplan 2020 – 2023

Om ervoor te zorgen dat veel meer bedrijven een (kwalitatief goede) RI&E hebben, is Van Ark een meerjarenplan gestart om de naleving van de RI&E te verbeteren. Ze wil ten eerste meer bekendheid van de RI&E-plicht onder kleine bedrijven. Hier wordt een campagne voor ontwikkeld en zal in het tweede kwartaal van dit jaar starten bij de sectoren en branches waar de naleving het meeste achter blijft. Ten tweede moeten werkgevers die op de hoogte zijn van de RI&E-plicht op een goede manier kunnen voldoen aan de verplichting. Van Ark wil de knelpunten wegnemen rondom de informatievoorziening en beschikbare instrumenten die helpen bij het maken van een RI&E. Parallel aan de campagne en de verbetering van de ondersteuning aan bedrijven zal Inspectie SZW meer en strenger toezien op het naleven van de RI&E-plicht. Het toezicht richt zich op aanwezigheid en de kwaliteit van de RI&E (inclusief Plan van aanpak).

Hoe werkt de RI&E?

De Risico-inventarisatie & -evaluatie is verplicht voor alle bedrijven met personeel. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om een RI&E te hebben. Het Plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet. Het opstellen van een RI&E bestaat uit vier stappen:

1. Inventariseren van risico’s;
2. Evalueren van risico’s (prioriteren);
3. Plan van aanpak opstellen (maatregelen);
4. Toetsing door gecertificeerde arbodienst of gecertificeerde Arbokerndeskundige.

Deze toetsingsverplichting geldt niet voor: a) bedrijven met maximaal 25 werknemers die gebruik maken van een erkende branche RI&E; b) bedrijven waar alle werknemers bij elkaar opgeteld ten hoogste 40 uur per week werken.

Met behulp van het RI&E-schema kun je bepalen of je verplicht bent de RI&E uit te voeren en/of te laten toetsen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *