Sociaal vangnet 800.000 zzp’ers binnen bereik

overgenomen van Acture
Nijmegen, 2 december 2016

Verzekering van 100 euro per maand
Sociaal vangnet 800.000 zzp’ers binnen bereik

Iedere zzp’er zou voortaan verplicht een basisverzekering moeten afsluiten voor het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering moet zonder intredekeuring en aan alle zzp’ers worden aangeboden door verzekeraars. Dit stelt Acture, de grootste private uitvoerder van de Ziektewet en WGA-specialist die berekend heeft dat een dergelijke verzekering kan worden aangeboden vanaf Euro100 per maand. Vanuit politiek Den Haag wordt met belangstelling gekeken naar dit voorstel omdat het een doorn in het oog is dat op dit moment van de 800 duizend zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap slechts een vijfde premie betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov).

Maudie Derks, algemeen directeur van Acture: “Het zijn vooral de zzp’ers met een hoger inkomen die een AOV afsluiten. Maar ruim 80% van de zzp’ers heeft dus niets. Deze zzp’ers die ziek worden en die geen verzekering hebben afgesloten komen bij ziekte nu in de bijstand. Dat is een ongewenste situatie. Je wilt deze terug val in inkomen voorkomen en je wilt dus ook dat de zzp’er daar maatregelen voor treft. Alleen is een AOV over het algemeen een forse kostenpost die maar beperkt aftrek vindt. Vandaar dat wij voor een verplicht stelsel zijn met een minimumverzekering om de terugval in inkomen te stoppen en om het beroep, wat anders op de samenleving wordt gedaan te beperken.”

Breed gedragen belangstelling
Zij vervolgt: “De afgelopen maanden hebben we met alle politieke partijen ons idee besproken. De reacties zijn veelbelovend. Verzekeraars zien het ook wel zitten maar vinden een verzekeringsplicht wel voorwaarde willen zij een product aanbieden zonder intredekeuring. En ook ZZP Nederland is voor een oplossing/alternatief naast de AOV. Zij zijn het er mee eens dat er een sociaal vangnet moet komen voor de steeds nog stijgende groep van zzp’ers. Wat ons betreft zijn nu deze partijen aan zet om tot een daadwerkelijke oplossing komen. Dat kost tijd. Maar het is mogelijk en wij denken daarin graag mee.”

De vijf kernpunten uit het zzp voorstel van Acture:
1. De basisverzekering verleent in de eerste twee jaar dekking op het niveau van het minimumloon. Dit komt overeen met de periode waarin een werknemer in het nieuwe stelsel recht heeft op loondoorbetaling.
2. Vanaf het derde ziekte jaar is de dekking 70% van het minimumloon. De uitkeringen lopen maximaal door tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.
3. Bij melding van arbeidsongeschiktheid geldt een eigenrisicotermijn van zes weken. De uitkeringen gaan lopen nadat een bedrijfsarts in een eerste keuring de arbeidsongeschiktheid heeft beoordeeld (toetsing gelijk aan de Wet verbetering poortwachter).
4. De verzekering werkt met een nominale premie, analoog aan de ziektekostenverzekering. Premie-indicatie: circa Euro 100 per maand, op basis van data-analyse van Acture
5. Begeleiding, keuring en sanctionering van de verzekerde zijn op dezelfde leest geschoeid als bij uitvoering van de Ziektewet. Bij melding van arbeidsongeschiktheid betaalt de zzp’er eenmalig een bijdrage.

Voor nadere informatie kun je terecht bij
David Gribnau, public relations
T. 035 533 72 26
M. 06-20415329
E. david@gribnau.com

Acture
Acture is sinds eind 2008 actief in de markt van het uitvoering geven aan eigenrisicodragerschap Ziektewet voor de uitzendbranche. Vanaf 2011 is de dienstverlening uitgebreid naar de andere sectoren in Nederland. Daarnaast voert Acture ook de WGA en WW uit voor eigenrisicodragers. Met ruim 70.000 dossiers per jaar is Acture na UWV de grootste uitvoerder van sociale zekerheid in Nederland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *