RI&E legt straks ook recht op onbereikbaarheid vast

Bron: VVPONLINE.nl

Deze week is de consultatie gestart van de Initiatiefwet Gijs van Dijk tot het recht op onbereikbaarheid. Werkgevers zullen op grond van deze wet het gesprek moeten aangaan met werknemers over de mogelijkheden van het onbereikbaarheid zijn buiten werktijd. Indien nodig dient de werkgever hiervoor maatregelen te nemen en deze schriftelijk in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) vast te leggen. 

Het wetsvoorstel heeft niet de intentie om werkgevers te straffen indien er berichten na werktijd worden verstuurd. Het doel is om het gesprek tussen werkgever en werknemers te starten en daarbij passende maatregelen te nemen om het risico van uitval door het gevoel van continue bereikbaar te zijn tegen te gaan. Indien een werkgever geen arbobeleid voert over hoe invulling wordt gegeven aan het recht van de werknemer om onbereikbaar te zijn buiten werktijd of niet in de RI&E vastlegt hoe de voorgeschreven rusttijd wordt gewaarborgd of geen maatregelen in de (verplichte) RI&E neemt voor het tegengaan van continue bereikbaarheid buiten werktijd kan de Inspectie SZW een waarschuwing geven. Als deze waarschuwing niet wordt opgevolgd kan de Inspectie een zogenaamde ‘eis tot naleving’ geven op basis van artikel 27 van de Arbowet. Als de arbeidsorganisatie de RI&E echt niet op orde heeft dan kan de Inspectie SZW in het uiterste geval een bestuurlijke boete geven. Deze rol van de Inspectie SZW is al onderdeel van de Arbowet en is dus geen nieuw onderdeel van dit wetsvoorstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *