RI&E gedigitaliseerd

RIE in de BOUW

De Arbowet eist van werkgevers dat zij een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen. Om aan deze verplichting te voldoen, is de online RI&E Bouwnijverheid (3.0) ontwikkeld. Met deze applicatie kan de basis worden gelegd voor een gedegen arbobeleid, gezonde werknemers en veilige arbeidsplaatsen.
 
De RI&E geldt in de praktijk als belangrijke eerste aanzet voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. In het document moeten werkgevers bepalen of de dagelijkse arbeid gevaar of gezondheidsschade kan veroorzaken. De RI&E geeft naast inzicht in de risico’s ook passende maatregelen om arbeidsongevallen, beroepsziekten en ziekteverzuim te voorkomen.
 
De online applicatie RI&E Bouwnijverheid ([link) begeleidt werkgevers stap voor stap bij het opstellen van het verplichte document. De gebruiker bepaalt zelfstandig middels de uitgebreide beroepenlijst alle voorkomende functies in het bedrijf, selecteert de risico’s en maakt online het plan van aanpak. Daarin staan ook de genomen maatregelen, de noodzakelijke acties en de gekozen termijnen. Nadert een termijn de einddatum, dan krijgt de gebruiker hierover automatisch bericht. De RI&E kan geprint aan inspecties worden overlegd.
 
De RI&E Bouwnijverheid is ontwikkeld door Arbouw in opdracht van Bouwend Nederland, NOA, FNV en CNV Vakmensen. Met de applicatie willen de organisaties de arbeidsomstandigheden verbeteren en werkgevers helpen om de kosten te reduceren. De RI&E Bouwnijverheid is door het Steunpunt RI&E aangewezen als erkend instrument.
 
Bron: Bouwend Nederland [link]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *