Regeerakkoord 2017: meer geld voor Inspectie SZW

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III staat dat er vanaf 2018 meer geld gaat naar Inspectie SZW. In 2018 bedraagt dit bedrag 13 miljoen euro, in de jaren daarna loopt dit bedrag op.

Vanaf 2022 is dit structureel 50 miljoen euro per jaar. Dit is naar aanleiding van het advies van ex-minister Asscher, die het rapport Inspectie Control Framework opstelde.

De speerpunten
Dat rapport gaat over het tekort aan middelen en mensen, de werkdruk en de knelpunten bij Inspectie SZW. De verhoogde inkomsten moeten bijdragen aan een betere naleving van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag. Verder zal de aandacht gaan naar het bestrijden van onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden, arbeidsuitbuiting en schijnconstructies. Deze punten werden eerder opgenomen in het Jaarplan 2017 van Inspectie SZW.

Preventie beroepsziekten
Vanaf 2018 start het ministerie van SZW met een vier jaar durend plan dat bedoelt is op beroepsziekten te voorkomen. De focus ligt in de eerste twee jaar op het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer.

Bron: Rendement.nl en Inspectie SZW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *