Boetes Inspectie SZW voor overtreden Arbowet

bron: www.rendement.nl

Inspectie SZW controleert of organisaties zich houden aan de verplichtingen uit de Arbowet. Bij controles kan Inspectie SZW (direct) een boete opleggen als er een overtreding wordt geconstateerd. Dat kan aardig in de papieren lopen.

Als de werkgever de Arbowet (tool) overtreedt, kan inspectie SZW een boete opleggen. De hoogte van de boetes kunnen werkgevers afleiden uit de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving. Deze beleidsregel noemt drie typen overtredingen:

 • een zware overtreding (ZO), Inspectie SZW geeft direct een boete;
 • een overtreding met directe boete (ODB), Inspectie SZW geeft direct een bestuurlijke boete;
 • een overige overtreding (OO), Inspectie SZW geeft eerst een waarschuwing of een kennisgeving van eis tot naleving. Is de fout na een waarschuwing niet hersteld, dan deelt Inspectie SZW alsnog een boete uit.

Ook boetes voor werknemers

Voor de meeste overtredingen geeft Inspectie SZW eerst een waarschuwing. Organisaties hebben dan bijvoorbeeld drie maanden de tijd om wel aan de verplichtingen te voldoen. Een zware overtreding die direct een boete oplevert is het niet melden van een arbeidsongeval. Ook werknemers kunnen een boete krijgen van Inspectie SZW. Bijvoorbeeld voor het niet naleven van wettelijke verplichtingen over het gebruik en onderhoud van arbeidsmiddelen. Denk aan het niet opvolgen van veiligheidsinstructies en het niet correct gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM); dat levert een directe boete (ODB) op van € 750.

Direct een boete bij ontbreken basiscontract

Onlangs is de Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving gewijzigd. Dit naar aanleiding van de wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017. Organisaties die niet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts krijgen direct een boete opgelegd. Het verplichte basiscontract staat in artikel 14 lid 4 van de Arbowet. De boete voor het ontbreken van een basiscontract bedraagt € 1.500. Deze regel geldt voor nieuwe basiscontracten die worden afgesloten vanaf 1 juli 2017. Het ontbreken van verplichte onderdelen in het arbocontract kan ook een boete (OO) opleveren. 

Bijlagen bij dit bericht

 

Een gedachte over “Boetes Inspectie SZW voor overtreden Arbowet”

 1. Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

  Bron: http://www.xperthractueel.nl

   

  Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.

  De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de naleving en controle van de nieuwe Arbowet. Hierbij heeft de inspectie SZW de mogelijkheid een boete op te leggen. Inmiddels is bekend gemaakt hoe hoog de boetes zijn. Hieronder een schematisch overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de bijbehorende boetes.

  Waarschuwing

  Houd er rekening mee dat Inspectie SZW in de meeste gevallen eerst een waarschuwing of eis tot naleving geeft. Indien blijkt dat situatie niet verandert, zal de inspectie SZW een boete opleggen. In de gevallen waarbij direct een boete wordt opgelegd, is dit hieronder aangegeven.

  Boetes omtrent het basiscontract

  • Geen basiscontract                                                                          € 1.500 (kan direct worden opgelegd)
  • Basiscontract niet compleet                                                             € 750
  • Adviseren van de werkgever over de begeleiding van
   werknemers die door ziekte niet kunnen werken niet
   opnemen in basiscontract.                                                               € 750
  • De werkwijze van de bedrijfsarts is niet opgenomen
   in het basiscontract                                                                          € 1.500

   Boetes omtrent preventiemedewerkers

  • Niet laten bijstaan door één of meer deskundige
   werknemers (preventiemedewerkers).                                             € 1.500

   Boetes omtrent open spreekuur

  • Werknemers niet actief wijzen op de mogelijkheid tot een
   open spreekuur.                                                                                 € 1.500

   Boetes omtrent uitbreiding rol van de bedrijfsarts

  • Geen doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts.                                 € 1.500
  • Bedrijfsarts heeft geen mogelijkheid de werkplek
   te bezoeken.                                                                                       € 1.500
  • Niet verzenden afschrift van advies aan belanghebbende
   werknemers wanneer een ondernemingsraad of
   personeelsvertegenwoordiging mist.                                                   € 340

   Boetes omtrent second opinion

  • Geen mogelijkheid tot second opinion                                                 € 1.500
  • Het niet juist ter beschikking stellen van de
   second opinion.                                                                                     € 750

    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *