werkgever niet aansprakelijk door Onduidelijkheid toedracht ongeval.

bron: www.akkermans.nl

Een werkgever is al snel aansprakelijk bij arbeidsongevallen. Toch zijn er wel degelijk eisen aan de aansprakelijk stellende partij. In een uitspraak van Rechtbank Rotterdam claimt een uitzendkracht schade te hebben geleden bij een arbeidsongeval. Hij was naar eigen zeggen werkzaam in een loods waar sloopmateriaal werd gesorteerd met de hand. In de ruimte was een graafmachine aanwezig voor het grovere werk. Op enig moment maakt de graafmachine een onverwachte beweging en raakt de uitzendkracht. Deze komt ten val en bezeert de linkerarm waarna een medewerker hem naar het ziekenhuis brengt. De uitzendkracht raakt arbeidsongeschikt.

Volgens de werkgever is onduidelijk wat er met de uitzendkracht is gebeurd en is niet bekend met een ongeval met de graafmachine. De uitzendkracht zou zijn gevonden nabij containers op het terrein en vermoed wordt dat hij daarop geklommen is en ten val is gekomen. De collega in de graafmachine ontkent de uitzendkracht geraakt te hebben. De directie kijkt uit op de loods en zou de commotie door het gestelde ongeval gemerkt moeten hebben, maar daar is niets van gebeurd. De rechtbank geeft aan dat het artikel dat de werkgeversaansprakelijkheid regelt geen absolute waarborg beoogd te scheppen. Het is geen risicoaansprakelijkheid, maar van een (gematigde) schuldaansprakelijkheid.

De werkgever is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen van huis-, tuin- en keukenongevallen, ongevallen door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ook is er geen waarschuwingsplicht voor algemeen bekende gevaren. De uitzendkracht onderbouwt diens stellingen over de toedracht, hij is 40-50 meter verderop aangetroffen en ook de verklaring in het ziekenhuis spreekt weer over een stalen paal die op de voeten is gevallen. De gevorderde verklaring voor recht dat werkgever en verzekeraar aansprakelijk zijn wordt dan ook afgewezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *