Preventie van werkstress met handreiking PSA

Er is een nieuwe handreiking over psychosociale arbeidsbelasting (PSA) beschikbaar gesteld door de Stichting van de arbeid (STvdA). Deze handreiking PSA moet werkgevers en werknemers helpen om psychosociale arbeidsbelasting binnen de organisatie aan te pakken. De STvdA heeft de handreiking gepresenteerd aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de start van de campagne voor de preventie van werkstress.

De handreiking Psychosociale arbeidsbelasting is beschikbaar op arbocataloguspsa.nl. Psychosociale arbeidsbelasting is een breed begrip. Niet alleen werkstress en werkdruk vallen eronder, maar ook pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld. Eén derde van het ziekteverzuim wordt hierdoor veroorzaakt en dat maakt het belangrijk om rekening te houden met de gevolgen van PSA.

Voorkomen of verminderen van PSA
De handreiking PSA biedt informatie over de herkenning van PSA en geeft de werkgever oplossingen bij het voorkomen of verminderen van PSA. Daarbij wordt er aandacht besteed aan de verschillende vormen van PSA. Het is mogelijk om dan een selectie te maken van oplossingen die relevant zijn voor de eigen branche en die oplossingen kunnen vervolgens deel gaan uitmaken van de arbocatalogus.

Instemmingsrecht bij aanpak psychosociale arbeidsbelasting
Uw bestuurder heeft de taak om PSA binnen de organisatie aan te pakken. Hij moet PSA dus proberen te voorkomen en als een werknemer last krijgt van de gevolgen van PSA moet hij de werknemer daarbij ondersteuning bieden zodat de werknemer aan het werk kan blijven. PSA moet onderdeel zijn van de risico-inventarisatie en -evaluatie en het bijbehorende plan van aanpak. Uw OR kan daarbij initiatief nemen, maar hij kan ook zijn instemmingsrecht laten gelden (artikel 27 lid 1d WOR).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *