Polen missen revalidatie na slachterijletsels

Het is zeer de vraag of Poolse uitzendkrachten die zwaar handletsel hebben opgelopen bij het bedienen van gevaarlijke apparaten, de juiste nazorg krijgen. Ook is niet duidelijk of de bedrijven waarvoor ze werken, voldoen aan de meldplicht voor bedrijfsongevallen.

Isala in Zwolle kreeg tussen augustus 2015 en augustus 2016 dertig patiënten binnen met ernstig werkgerelateerd letsel. Vierentwintig van hen waren mannen uit de regio met zaag- en pletletsels. De andere zes patiënten waren Poolse uitzendkrachten die vingers, huid of hand verloren in machines in slachterijen.

Plastisch chirurg Marieke van Wijk van Isala Zwolle bekeek de operatieprogramma’s toen binnen korte tijd drie jonge Poolse vrouwen in een kippenslachterij ernstig handletsel hadden opgelopen. Van Wijk: ‘Er ontstond discussie op onze afdeling: was er een verband tussen deze patiënten? Moesten we de arbeidsinspectie niet eens bellen?’ Omdat onderzoek uitwees dat het opzichzelfstaande ongevallen waren, zag de vakgroep geen aanleiding om de inspectie in te schakelen. Wel bleven er zorgen over de patiënten. Van Wijk: ‘Een goede handtherapeutische nabehandeling is een essentieel onderdeel van een succesvolle replantatie of peesherstel. We mogen alleen maar hopen dat daarvan in Polen iets is gelukt.’ De meeste patiënten kwamen niet meer op controle omdat ze weer naar Polen waren gegaan. In één geval deed de bedrijfsarts navraag met het oog op een re-integratietraject.

Ook blijft de vraag bij het ziekenhuis bestaan of er wel melding is gemaakt van de ongelukken. Er is een meldplicht voor bedrijfsongevallen als het slachtoffer overlijdt, blijvend letsel oploopt of in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Van Wijk: ‘Een werkgever moet ongevallen met eigen werknemers melden, maar ook met personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten.’ Als een werkgever niet direct meldt, kan hij hiervoor een boete van maximaal 50.000 euro krijgen. Van Wijk: ‘Als behandelend artsen kunnen wij niet anoniem achterhalen of er melding is gedaan door de werkgever zonder ons beroepsgeheim te doorbreken. Een arts kan wel contact opnemen met de bedrijfsarts van de gewonde werknemer, maar in deze gevallen is het de vraag wie de bedrijfsarts is, ze waren immers allemaal via een uitzendbureau gedetacheerd.’

bron:medischcontact.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *